X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

dr hab. Jacek Stodółka,

Jacek Stodółka,
Stanowisko

Prodziekan ds Studenckich

Urodził się 17 stycznia 1962 r. we Wrocławiu. W 1981 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 11 we Wrocławiu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (kierunek wychowanie fizyczne ze specjalnością trenerską w lekkiej atletyce, 1985). W 1995 r. obronił pracę doktorską. Trener klasy mistrzowskiej w lekkiej atletyce (2005). Posiada uprawnienia klasy I (od 1989). Jest ponadto instruktorem I klasy w piłce siatkowej, nożnej, ręcznej i koszykowej oraz instruktorem w pływaniu i gimnastyce.

Od 1985 r. pracownik naukowo-dydaktyczny AWF we Wrocławiu: w latach 1985–1995 asystent w Zakładzie Lekkoatletyki, 1995–2010 adiunkt w Katedrze Lekkoatletyki, od 2010 r. docent w Katedrze Lekkoatletyki i Gimnastyki. W latach 2001–2005 pełnił funkcję kierownia Zespołu Lekkoatletycznych Konkurencji Technicznych. Obecnie adiunkt.

Od 1991 r. pełnomocnik rektora ds. mieszkańców Domu Studenckiego Spartakus. W latach 2005–2009 opiekun samorządu studenckiego. W kadencji 2012–2016 prodziekan ds. studenckich Wydziału Wychowania Fizycznego.

W latach 1984–1989 pracownik KS AZS AWF we Wrocławiu na stanowisku szkoleniowca lekkiej atletyce i jednocześnie społeczny trener kadry narodowej juniorów w pchnięciu kulą w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. W latach 1989–2004 trener koordynator Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki. Od 2004 r. trener koordynator sekcji lekkiej atletyki KS AZS AWF we Wrocławiu. W latach 2008–2009 kierownik wyszkolenia w Dolnośląskiej Federacji Sportu. W latach 1989–2004 członek Zarządu DZLA, od 2001 r. członek Zarządu KS AZS AWF we Wrocławiu, a od 2009 członek Prezydium KS AZS AWF we Wrocławiu. W kadencji 2012–2016 wiceprezes ds. sportowych KS AZS AWF we Wrocławiu. Od 2016 prezes klubu sportowego AZS AWF Wrocław. W kadencji 2016–2020 członek komisji rewizyjnej Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS we Wrocławiu.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, monografii oraz dwóch podręczników akademickich z zakresu kultury fizycznej i sportu. Staże zagraniczne dydaktyczno-naukowe w Słowenii (2014 i 2015) i na Ukrainie (2004). Realizator dwóch grantów naukowych: zagranicznego (Uniwersytet w Ljublianie) i krajowego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Rozwój sportu akademickiego”).

Autor programów dydaktyczno-szkoleniowych i prowadzący autorskie zajęcia w AWF we Wrocławiu: organizacja i sędziowanie imprez lekkoatletycznych, lekkoatletyczne formy kształcenia motoryki człowieka oraz autor specjalizacji zawodowych z zakresu lekkoatletyki (poziom instruktora, trenera II klasy i trenera I klasy).

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich, podyplomowych i licencjackich.

Organizator wielu konferencji naukowo-metodyczno-szkoleniowych, studenckich praktyk trenerskich i imprez sportowych w lekkoatletyce (m.in. komercyjnego Międzynarodowego Mityngu „Zjednoczona Europa”, Nieoficjalnych Mistrzostw Europy w Biegu po Schodach „Złote Schody Poltegoru”, Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży). Opiekun studentów reprezentujących uczelnię w akademickich rozgrywkach międzyuczelnianych w lekkoatletyce (od kilkunastu lat AWF zajmuje corocznie miejsce na podium, włącznie z najwyższym, w Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce). Współorganizator biegu „Przewietrz się na Olimpijskim”. Współpracuje m.in. z ZG AZS w Warszawie, ZŚr. AZS we Wrocławiu.

Wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” i nagrodą Ministra Edukacji i Sportu II stopnia oraz Złotą Odznaką AZS i Brązową PZLA, wielokrotnie nagradzany przez rektora AWF we Wrocławiu.

Jego zainteresowania to heraldyka jednostek administracyjnych kraju. Jest miłośnikiem secesji i architektury, literatury pięknej i muzyki sesyjnej. Fotograf amator, zakochany w Pradze. Marzenie: na motocyklu przejechać trasę z wschodniego na zachodnie wybrzeże USA.