X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF

Tadeusz Stefaniak,
Stanowisko

Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie

Urodził się 29 lipca 1960 r. w Strzelinie, gdzie ukończył liceum ogólnokształcące

o profilu biologiczno-chemicznym. We Wrocławiu podjął studia na Akademii Wychowania Fizycznego, które ukończył w 1983 r., zdobywając uprawnienia instruktorskie z boksu, pływania, podnoszenia ciężarów. Przez rok pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 74 we Wrocławiu. W 1984 r. podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Sportów Walki. W 1986 r. ukończył Podyplomowe Studia Religioznawczo-Etyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

W roku 1990 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, a w 2009 stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w Katedrze Dydaktyki Sportu. W 2010 został nominowany na stanowisko dyrektora Instytutu Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego. Od roku 2012 pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Sporcie i w roku 2016 został ponownie wybrany na tę funkcję.

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i dydaktycznych. Obszar jego zainteresowań naukowych związany jest z optymalizacją kształtowania siły w procesie ontogenezy z uwzględnieniem aspektów koordynacyjnych, (m.in. różnicowania kinestetycznego) i ich powiązania z kształtowaniem sprawności sensomotorycznej. Posiada uprawnienia trenera klasy mistrzowskiej w kulturystyce oraz klasy I w boksie.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: teoria i metodyka dyscypliny kierunkowej z kulturystyki, specjalizacja instruktorska z kulturystyki, z boksu, z ćwiczeń siłowych „fitness”, zajęcia do wyboru z ćwiczeń siłowych, z boksu, prowadzi również obozy w ramach turystyki klasyfikowanej oraz jest promotorem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Od 2002 r. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (International Association of Sport Kinetics) oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. Od 2005 roku do chwili obecnej pełni funkcję konsultanta ds. kultury fizycznej w ogólnopolskich miesięcznikach Men’s  Heath oraz Women’s Heath.