X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

dr hab. Adam Kawczyński

Adam Kawczyński
Stanowisko

Prodziekan ds. Badań Naukowych

Urodził się 8 maja 1977 r. w Inowrocławiu. Studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ukończył w 2002 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2014 r. na podstawie osiągnięć naukowych przedstawionych jako jednotematyczny cykl pięciu prac naukowych pod wspólnym tytułem „Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych na właściwości sensomotoryczne mięśni szkieletowych”

Od roku 2010 pracuje w Katedrze Motoryczności Sportowca AWF we Wrocławiu. W 2014 r. objął stanowisko kierownika Wydziałowej Pracowni Badań w Sporcie. Od 2016 r. jest członkiem komisji wyborczej uczelni.

W roku 2003 odbył staż naukowy w German Sport University Cologne w ramach programu Socrates. W roku 2004 i 2011 przebywał w ramach stypendium komisji europejskiej „Marie Curie” na stażach naukowych na wydziale Sensory Motor Interaction Aalborg University. Prowadził tam badania dotyczące właściwości sensomotorycznych mięśni. W roku 2016 pracował na Uniwersytecie w Aalborgu jako „zaproszony naukowiec”.

Jego dorobek naukowy to 21 prac oryginalnych, z których 13zostało opublikowanych w czasopismach posiadających IF.

Został wyróżniony nagrodą III stopnia przyznaną przez rektora AWF we Wrocławiu za publikacje z wysokim wskaźnikiem IF (2005) i nagrodami II stopnia za wybitne zaangażowanie oraz osiągnięcia w pracy organizacyjnej na uczelni (2010, 2012).

W 2016 r. został wybrany na prodziekana ds. nauki na Wydziale Nauk o Sporcie na kadencję 2016–2020.
Osiągnięcia sportowe: III miejsce w Pucharze Polski Karate Kyokushin (2005), III miejsce w Pucharze Polski Karate Kyokushin (2003), V–VIII miejsce w IV Mistrzostwach Polski Wszechwag Kyokushin (2003), II miejsce w Pucharze Polski Karate Kyokushin (2002), I dan Karate Kyokushin.

W 2016 r. został wybrany na prodziekana ds. badań naukowych na Wydziale Nauk o Sporcie na kadencję 2016–2020.