X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 06 - 06 Gala Wspólnej Inicjatywy Architektonicznej

Gala Wspólnej Inicjatywy Architektonicznej

W ostatni piątek maja br; odbyła się uroczysta Gala Wspólnej Inicjatywy Architektonicznej (WIA) - projektu wieńczącego kilkumiesięczną wspólną pracę takich wrocławskich uczelni jak: AWF (Kierunek Terapia Zajęciowa i Fizjoterapia); Politechnika Wrocławska (Wydział Architektury) oraz ASP (Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa). W tegorocznej 8 już edycji WIA studenci wraz z nauczycielami ze  wszystkich uczelni pracowali nad zlikwidowaniem barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych.

Międzyuczelniane zespoły interdyscyplinarne  wykonały  4 projekty adaptacji miejsc zamieszkania prywatnych inwestorów indywidualnych (dla osoby z demencją, stwardnieniem rozsianym, niewidomej i dla osoby poruszającej się na wózku) a także opracowały koncepcję architektoniczną ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjnego wraz z domem samodzielności dla osób z zespołem Pradera – Williego dla Fundacji „Potrafię Pomóc". Podczas Gali były przemówienia znakomitych gości a także  podziękowania dla partnerów - między innymi: firmy Vermeiren, Geberit, Lehnen, Polbus, Fundacji "Potrafię Pomóc", MOPS, Sektor 3, Tyflolaboratorium z Politechniki Wrocławskiej; Integracja, Altix, ZOO, NFM. Dzięki zaangażowaniu sponsorów każdy student został nagrodzony.

Przyszli architekci zajmowali się w projekcie wykonywaniem pomiarów, zbieraniem danych technicznych i realizacją projektu; przyszli terapeuci przeprowadzali szczegółowy wywiad na podstawie kwestionariusza COPM, ustalali problemy zajęciowe i środowiskowe danej osoby, proponowali drobne adaptacje do mieszkań; przyszli fizjoterapeuci określali na podstawie szczegółowych pomiarów i testów stan funkcjonalny pacjenta; przyszli architekci wnętrz ustalali plan zagospodarowania budynku, czy adoptowanego miejsca; natomiast studenci wzornictwa opracowali zindywidualizowane elementy funkcjonalne w poszczególnych pomieszczeniach. Poniżej cytat jednego ze studentów: "Od początku darzyliśmy się wzajemnym szacunkiem i stopniowo rozwiewaliśmy mity krążące wokół naszych kierunków studiów i dzięki lepszemu zrozumieniu naszych kompetencji wiedzieliśmy w jaką stronę powinniśmy ukierunkować nasz projekt"...i kolejny cytat:. "Jako osoba biorąca udział w projekcie mogę powiedzieć,że każdy powinien wziąć w nim udział. Uczestnictwo uwrażliwia człowieka na otaczający nas świat, ukazuje problemy osób z niepełnosprawnością, a także poszerza nasze kompetencje. Każdy kierunek wniósł coś nowego do projektu i pokazał jak dużo możemy razem"...

Organizacje zajmujące się programami zdrowotno-społecznymi zazwyczaj posiadają małą różnorodność zawodową w swoich zespołach projektowych, co wpływa na zmniejszenie skuteczności realizowanych przedsięwzięć. W jednolitych zespołach występuje ryzyko niekompletnego podejścia do rozwiązania danego problemu zdrowotnego-społecznego, co może mieć wpływ na uzyskanie słabszych efektów czy nawet błędnego określenia potrzeb grup docelowych danego projektu. Wspólna Inicjatywa Architektoniczna jako przykład działań w zespołach interdyscyplinarnych pokazuje jak ważne jest podejście do tematyki z punktu widzenia różnych stanowisk. Praca studentów i tutorów poruszających się w tematyce pomocy osobom z różnymi zespołami chorobowymi pozwala kształtować odpowiednie podejście do inwestorów/pacjentów/klientów sytuując ich w centrum projektu, a nie jako odbiorców!

Dominika Zawadzka (AWF)
Natalia Ratajczak-Szponik (Politechnika Wrocławska)
wraz ze studentami

Doniesienia medialne

Fotoreportaż, fot. 06

więcej