X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 09 - 03 Absolwent naszej Uczelni, Mikołaj Zarzycki, otrzymał prestiżowe stypendium Marii Skłodowskiej-Curie

Absolwent naszej Uczelni, Mikołaj Zarzycki, otrzymał prestiżowe stypendium Marii Skłodowskiej-Curie

Stypendium Marii Skłodowskiej-Curie, to bardzo prestiżowe stypendium, które pozwala naukowcom na rozwój międzynarodowej kariery zawodowej. Uzyskanie tego stypendium „otwiera drogę” do realizacji indywidualnych projektów badawczych, rozwijania kompetencji badawczych i pozanaukowych w europejskich instytucjach akademickich i organizacjach z sektora pozaakademickiego. Pan Mikołaj jako młody i początkujący naukowiec startował w kategorii ESR, czyli „early stage researcher”. W lipcu 2018r. ukończył studia I stopnia na Wydziale Fizjoterapii oraz studia psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów w naszej Akademii prowadził m.in. badania w Studenckim Kole Naukowym Fizykoterapii pod kierunkiem dr Anety Demidaś  z zakresu elektrostymulacji i wpływu zabiegów fizykalnych na odbiór informacji o bólu. Stały się one dla niego inspiracją do interdyscyplinarnych badań łączących ze sobą wiedzę fizjoterapeutyczną oraz psychologiczną. Z inicjatywy i pod kierunkiem dr Anety Demidaś złożył wniosek o stypendium Marii Skłodowskiej-Curie, które otrzymał, pokonując liczącą ponad 70 osób grupę uczestników z całego świata w skomplikowanym 3-etapowym procesie rekrutacji!  Ostatni, trzeci etap, miał miejsce na najstarszym uniwersytecie w Holanii, w Leiden i polegał na przedstawieniu swojego projektu oraz na przekonaniu międzynarodowej komisji, złożonej z Dr Noa Vilchinsky, Prof. Valerie Morrison, Prof. Gerhard Andersson, Prof. Erik Buskens, do swojego projektu badawczego. Oficjalne przyznanie stypendium nastąpi w marcu 2019r. w Bangor (Wielka Brytania), gdzie Mikołaj rozpocznie swoją pracę naukowo-badwczą. W ramach projektu będzie przeprowadzał zaawansowane badania,  poświęcone zagadnieniom rozpowszechnienia i gotowości do udzielania opieki wśród nieformalnych opiekunów, a także będzie badał występujące w tym zakresie różnice kulturowe.

Badania realizowane będą przez okres trzech lat na terenie Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Izraela. Celem ich jest zaprojektowanie i wdrożenie takich rozwiązań opiekuńczych w skali europejskiej, które pomogłyby nieformalnym opiekunom w udzielaniu opieki oraz poprawie ich kondycji psychofizycznej.

Serdecznie gratulujemy!!!