X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 25 - 02 Inauguracja Akademii - Bezpieczny Senior

Inauguracja Akademii - Bezpieczny Senior

W dniu 21.01.2019 roku w obecności JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzeja Rokity, prof.AWF,  odbyła się inauguracja Akademii – Bezpieczny Senior, zorganizowanej dla słuchaczy UTW AWF Wrocław przez Komendę Miejską Policji. Uroczystość uświetnili swoją obecnością następujący goście: Dorota Feliks – Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (reprezentowała Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka), Robert Pawliszko Dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora, Tadeusz Lenkiewicz Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, nadkom. Karol Pawłowski I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Kapitan Piotr Piątek Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Wrocławiu, kom. Joanna Cieciorko – pełniąca obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP we Wrocławiu, st. insp. Paweł Grąbczewski – Straż Miejska Wrocławia, Zespół ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych, dr hab. Ryszard Bartoszewicz prof. AWF Wrocław Prorektor ds. Nauczania, dr Agnieszka Pisula-Lewandowska Prorektor ds. Studenckich i Sportu, Dr hab. Małgorzata Mraz prof. AWF Wrocław - Członek Rady Naukowo-Programowej UTW AWF we Wrocławiu.

Inaugurację poprowadziła kom. Ewelina Rosa z Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji, a wykład inauguracyjny pt. „Historia i Tradycja Policji” - wygłosił mł.asp. Michał Kawalec. Podczas uroczystości seniorzy złożyli ślubowanie XVI edycji Akademii, a dodatkową oprawę artystyczną zapewniła orkiestra policyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Akademia – Bezpieczny Senior to cykl spotkań ze seniorami na temat bezpieczeństwa w życiu codziennym osób starszych. W trakcie zajęć uczestnicy dowiadują się o rodzajach przestępstw, dokonywanych na szkodę osób starszych, jak się przed nimi bronić i jak ich unikać. Zagadnieniami poruszanymi na zajęciach są również aspekty zachowania się w sytuacjach zagrożenia, jak bronić się przed przemocą wobec starszych, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz jak przekazać informację, by komunikat był krótki a zawierał najwięcej danych. 

Fotoreportaż, fot. Nowak Andrzej

więcej