X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 13 - 02 Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej

W związku z decyzją Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o przystąpieniu do realizacji projektu prorektor ds. Nauczania ogłasza nabór kandydatów do udziału w szkoleniu.

W projekcie mogą uczestniczyć studenci studiów I i II stopnia oraz studenci jednolitych studiów magisterskich.

Zajęcia dydaktyczne w ramach szkolenia będą realizowane w blokach 6-cio godzinnych w soboty i niedziele  od marca do 15 maja 2019 roku.

Informujemy, że  szkolenie „Edukacja Wojskowa Studentów w ramach Legii Akademickiej” część teoretyczna rozpocznie się 23.03.2019 r. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Centrum Doskonalenia Kadr Akaemii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (pok. 013 przy ul. Witelona 25, tel. 71-34-73-185).

Zgłoszenia należy składać na formularzu wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego do dnia 6 marca roku w sekretariacie Centrum Doskonalenia Kadr Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (pok. 013 przy ul. Witelona 25, tel. 71-34-73-185).

Więcej informacji: