X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 12 - 02 Zofia Dowgird – ostanie pożegnanie

 

Ze smutkiem w sercach ale pełni dobrych wspomnień odprowadziliśmy w słoneczny lutowy dzień na miejsce wiecznego spoczynku nestora naszej Akademii, współtwórczynię Słonecznej Uczelni – doc. dr. Zofię Dowgird. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli: rodzina, przedstawiciele władz Uczelni wraz z JM Rektorem AWF we Wrocławiu dr. hab. Andrzejem Rokitą, który w serdecznym, przejmującym wystąpieniu w imieniu całej naszej społeczności akademickiej pożegnał zmarłą. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli także rektorzy AWF we Wrocławiu ubiegłych kadencji: prof. Tadeusz Bober, prof. Krzysztof Sobiech, prof. Tadeusz Koszczyc i prof. Juliusz Migasiewicz, a także nauczyciele akademiccy, studenci, absolwenci i liczne grono przyjaciół.

Odszedł od nas człowiek o licznych talentach i zaletach. Jej zasługi dla Uczelni są trudne do oszacowania. Mądry, doświadczony pedagog i dydaktyk, znakomity organizator, lubiana i szanowana przez młodzież, potrafiąca do końca swoich dni dzielić się z każdym kto związał swój los z Uczelnią niespożytą witalnością i dobrym słowem. Będzie nam Jej brakowało, a także Jej rozległej, bezcennej wiedzy o trudnych początkach naszej Akademii.

Podczas uroczystości pogrzebowej ktoś, stojąc przy urnie powiedział zdanie „…trzeba się było bardzo postarać tu na ziemi aby otrzymać od stwórcy łaskę tak pięknego pożegnania…”

Henryk Nawara
Centrum Historii Uczelni


Zofia Dowgird urodziła się 5 maja 1916 r w rodzinie szlachty litewskiej. Szkołę średnią ukończyła w Kownie w roku 1935, studia w warszawskiej AWF w 1939 roku. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił Zofii Dowgird otrzymanie tytułu magistra, który uzyskała w 1950 roku we wrocławskiej WSWF pod kierunkiem prof. Andrzeja Klisieckiego. W 1957 roku podjęła studia II stopnia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymując w 1960 r tytuł magistra pedagogiki. W tej samej uczelni w roku 1967 Zofia Dowgird obroniła pracę doktorską, dwa lata później została mianowana docentem kontraktowym w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Z naszą Uczelnią związana jest od początku jej istnienia, tj. od 1946 r. W początkowym okresie prowadziła zajęcia z gier zespołowych, a także z lekkiej atletyki i narciarstwa. Przez pewien czas kierowała Zakładem Teorii i Metodyki Sportów Różnych, a od 1969 roku Zakładem Turystyki. Dorobek naukowy Zofii Dowgird obejmuje wiele artykułów oraz wydawnictw zwartych (skryptów i podręczników). Była promotorem ponad 200 prac magisterskich i 5 rozpraw doktorskich. W odniesieniu do obszaru dydaktycznego cechowała Zofię Dowgird odwaga i nowatorstwo, nie bała się zmian. To głównie z jej inicjatywy programy dydaktyczne wzbogacono nowymi treściami i przedmiotami. W ten sposób rozpoczęto szkolenie m.in. z żeglarstwa i jeździectwa. Lubiana i szanowana przez młodzież, miała opinię wymagającego, ale zarazem życzliwego pedagoga. Zofia Dowgird cieszyła się także uznaniem i szacunkiem rzeszy współpracowników. Ceniono ją za wiedzę, doświadczenie oraz zdolności pedagogiczne i organizacyjne. Potrafiła jasno formułować myśli, rzeczowo i precyzyjnie wyrażać opinie, zawsze wygłaszając je piękną polszczyzną. Mimo wielu zasług i osiągnięć zawsze pozostawała skromna i naturalna.

Zasługi Zofii Dowgird dla naszej Szkoły są ogromne. Rektor AWF we Wrocławiu prof. Juliusz Migasiewicz, uzasadniając przyznanie w 2013 roku Zofii Dowgird najwyższej godności Uczelni - Lauru Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - wyraził to następująco: „[…] O historyczną trwałość faktów z życia Uczelni troszczą się kronikarze i archiwiści realizując swoje powinności zawodowe. Dzięki nim utrwalane są w tej historii również ważne postaci pełniące ważne role - rektorzy, dziekani, kanclerze, którzy przyjmowali na swoje barki formalną odpowiedzialność za funkcjonowanie Szkoły. Ale do odpowiedzialności za losy Uczelni w jej blisko 70-letnich dziejach poczuwały się również osoby, których bardzo często nie odnajdziemy w oficjalnych zapisach kronikarskich. Wiele takich postaci nie uzyskało tak wysokiego formalnego statusu, aby trafić do pocztu włodarzy uczelni. Nie znaczy to jednak, że mogą być one zapomniane. Są bowiem wśród nich tacy, których godność jest tak wielka, że trafiają do naszych serc i pozostają w nich i w naszej pamięci na wiele pokoleń. Jedną z takich postaci jest z pewnością Pani Docent Doktor Zofia Dowgird. Nie pełniła Ona najwyższych urzędów, ale jej niezwykła osobowość, kompetencje, ogromne zaangażowanie i poświęcenie dla Akademii są wyjątkowe. Za te cechy Pani Docent jest w pamięci i sercach wielu pokoleń naszych absolwentów i pracowników. Mimo że już od wielu lat nie pełni akademickich obowiązków, nadal jest uwielbiana przez swoich byłych współpracowników. Ale nie tylko wyjątkowe przymioty osobowości decydują o estymie jaką darzymy Panią Zofię Dowgird. Jej kompetencje zawodowe sprawiły, że nasza Uczelnia odegrała istotną rolę w tworzeniu systemu kształcenia polskich kadr turystyki i rekreacji. Dziś, doceniając ogromne zasługi Pani Docent Doktor Zofii Dowgird, całe nasze środowisko wyróżniło Ją Laurem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Z pewnością ten zaszczyt przyznany został Osobie wyjątkowej i jak najbardziej go godnej”.

Zofia Dowgird zawsze pozostanie dla nas - licznego grona jej wychowanków - prawdziwym autorytetem. Jesteśmy dumni, że mogliśmy czerpać wiedzę i zdobywać umiejętności w kontaktach z tak niezwykłą Osobą. Nie budowała sztucznych fasad, nie stwarzała dystansu, wręcz odwrotnie była dla nas wszystkich przyjazna, otwarta, życzliwa i wyrozumiała, zawsze gotowa do pomocy i udzielania dobrych rad. Za to Ją pokochaliśmy i obdarzyliśmy szczerym uczuciem oddania możliwym tylko w prawdziwych i głębokich relacjach: mistrz – uczeń.

 

 

Fotoreportaż, fot. Nawara Henryk

więcej

Fotoreportaż, fot. Nowak Andrzej

więcej