X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 11 - 02 XXXIII Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza

XXXIII Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza

W minioną niedzielę, 3 marca rozegrano XXXIII  Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza. Organizatorem zawodów była Katedra Rekreacji AWF Wrocław. Memoriał odbył się pod patronatem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF i dzięki  wsparciu prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego dr Agnieszki Pisuli-Lewandowskiej.

Zawody jak co roku odbyły na stoku nr 6, firmy Winterpol. Otwarcia i zakończenia zawodów w imieniu władz uczelni dokonał dr Piotr Kunysz (sędzia główny oraz kierownik Zespołu Zimowych Form Rekreacji) oraz dr Kopyś, jako prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF Wrocław. 

Na starcie pierwszej części zawodów (slalomu giganta) stanęło 95 zawodników i zawodniczek. Każdy z zawodników miał 2 przejazdy a w końcowej klasyfikacji uwzględniano lepszy czas każdego startującego.

Część zawodników spośród wszystkich startujących wzięło udział w drugiej części dwuboju – jeździe technicznej  (jazda techniczna oceniana przez ekspertów). Zawodnicy demonstrowali a sędziowie oceniali ewolucje: łuki płużne, skręt równoległy NW, skręt równoległy długi oraz śmig.

Klasyfikacja generalna:

DZIECI - dzieci

 1. Zaczyk Alicja
 2. Dziewońska Marianna
 3. Faust Sonia

MŁODZIEŻ - wyniki

 1. Chachulski Antoni
 2. Faust Maksym
 3. Leszczyński Artur

KOBIETY - wyniki

 1. Antoniak Zuzanna
 2. Agnieszka Lipska
 3. Malwina Bernecka

MĘŻCZYŹNI - wyniki

 1. Jakub Kowalski
 2. Ignacy Mikołajczak
 3. Jakub Grzymała

Tradycją Memoriału jest wyłonienie najlepiej jeżdżącego technicznie zawodnika, który otrzymuje okazały puchar.  W tym roku na najwyższym podium stanął Jakub Kowalski, który  z jazdy technicznej  uzyskał sumę 35,5 pkt (na 40 możliwych).

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na XXXIV już Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza, który odbędzie się już tradycyjnie w pierwszą niedzielę marca 2020 roku.


Zeszyt historyczny - Historia obozów zimowych na AWF Wrocław


Program zawodów

1. Cel podstawowy:

Zawody służą ocenie umiejętności jazdy technicznej oraz doskonaleniu poziomu jazdy sportowej w narciarstwie alpejskim.

 • Cele dodatkowe:
  1. Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień Pomocnika Instruktora.
  2. Przeprowadzenie eliminacji do Ogólnopolskich Zawodów Instruktorów dla Demonstratorów i Pomocników Instruktora (stażystów).
  3. Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej.

2. Organizator:

 • Katedra Rekreacji AWF Wrocław. Kierownikiem zawodów jest dr Piotr Kunysz*.

3. Termin i miejsce:

 • 3 marca 2019, Zieleniec.

4. Konkurencje:

 • Jazda techniczna: łuki płużne, skręt równoległy NW, śmig, skręt równoległy długi. Techniki oceniane będą zgodnie z Programem Nauczania Narciarstwa SITN PZN 2018. W przypadku niezadowalających warunków organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z techniki skręt równoległy długi.
 • Slalom gigant.

Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach:

 • dzieci: 7 -12 lat,
 • młodzież: 13-16 lat,
 • grupach dla osób powyżej 17 roku życia: grupa kobiet i grupa mężczyzn.

5. Zasady uczestnictwa:

 • W zawodach ma prawo uczestniczyć każdy. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty startowej.
 • Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu.
 • Organizatorzy nie zapewniają karnetów.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie.

6. Zgłoszenia:

 • Do dnia 02.03.2019 do godz. 18.00 Przyjmujemy zgłoszenia pod adresem e-mail urszula.szczepanik@awf.wroc.pl. Zgłoszenie jest ważne w momencie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia.
 • Zgłoszenie oraz wpłata wpisowego w dniu zawodów możliwa jest w biurze zawodów – budynek „Stodoła” za pensjonatem Absolwent, Zieleniec.

Wpisowe do zawodów:

 • 50 zł / os, płatne  w dniu zawodów w biurze zawodów.
 • Odbiór numerów startowych – w dniu rozgrywania Zawodów, w biurze zawodów; kaucja za nr – 50,00 pln
  O kolejności startu przejazdu w gigancie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Program zawodów – punktacja:

Na program zawodów składa się dwubój:

 • jazda techniczna – 4 techniki – rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne ewolucje,
 • jazda sportowa – slalom gigant, rezultatem jest lepszy czas przejazdu; wynikiem dwuboju jest suma miejsc - w przypadku równej sumy miejsc o kolejności decyduje lepszy rezultat jazdy technicznej.
 • Slalom gigant przeprowadzony jest w oparciu o NRS.
 • Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg zasad podanych w „Wytycznych Szkolenia”

8. Nagrody:

Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Dyplomy, puchary oraz nagrody otrzymują zwycięzcy w klasyfikacji kobiet i mężczyzn za 1, 2 i 3 miejsce oraz zawodnik który uzyska największą liczbę punktów w części technicznej.

9. Sędziowanie:

Zawody sędziują osoby powołane przez organizatora. Konkurencje techniczne będą sędziowane przez Instruktorów Wykładowców SITN PZN.

10. Protesty:

 • Można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów.
 • Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 100 zł.
 • Kaucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu.

 

Uwaga !

 • W szczególnych przypadkach (m.in. pogodowych) organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
 • pytania i uwagi prosimy kierować na ręce kierownika zawodów: piotr.kunysz@awf.wroc.pl

Program dnia zawodów:

Niedziela, 3 marca 2018 – Dzień zawodów

 • 08.00 - 09.00 Biuro zawodów – budynek „Stodoła” – za pensjonatem Absolwent, Zieleniec
 • 9:00 – uruchomienie wyciągu dla zawodników
 • 9.30-10.00 Zapoznanie z trasą (zawodnicy w nr startowych)
 • 10.00 Otwarcie zawodów
 • 10.10-12.00 Slalom gigant w narciarstwie alpejskim  (2 przejazdy)
 • 13.00-14.30 Konkurencje techniczne
 • ok. godziny po zakończeniu konkurencji technicznych OGŁOSZENIE WYNIKOW, ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW - miejsce zostanie podane w dniu zawodów.

Fotoreportaż, fot. Nowak Andrzej

więcej

Fotoreportaż, fot. Nowak Andrzej

więcej