X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 08 - 01 Nabór na studia Erasmus+ 2019/20

INSTRUKCJE  dla ubiegających się o wyjazd na studia w programie Erasmus rok akademicki 2019/20

 1. Zapoznaj się z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus na stronie internetowej (regulamin wyjazdów, krok po kroku, uczelnie partnerskie, dokumenty do pobrania) -  http://awf.wroc.pl/
 2.  Świadomie wybierz uczelnię partnerską, w której chciałbyś podjąć studia (wybór do trzech uczelni – jedna priorytetowa i dwie rezerwowe).          
  Sprawdź ofertę dydaktyczną i organizacyjną uczelni partnerskich i wybierz najlepszą placówkę dla Twoich akademickich i prywatnych planów. Wybór uczelni powinien być uwarunkowany kierunkiem studiów.
 3. Zgłoś swoją kandydaturę na wyjazd w Biurze Programu  Erasmus składając następujące dokumenty:
  - wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy
  - podpisane przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen
  - Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów w ramach ERASMUS oraz jeśli posiadasz
     - dokument zwalniający z egzaminu językowego
     - dokument potwierdzający działalność społeczną
     - zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnym w roku 2018/19
 4. Dodatkowych informacji (nie zawartych na stronie internetowej) udziela mgr inż. Monika Ilecka- Folcik (email: monika.ilecka@awf.wroc.pl, tel.: 71 -347 -3103)

Ostateczny termin składania kompletu dokumentów:

15.02.2019

Biuro Programu Erasmus
Rektorat, pokój nr 2/1