X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 06 - 11 EDUball / BRAINball na Tajwanie

EDUball / BRAINball na Tajwanie

W dniach 27.10-02.11.2018r. pracownicy Katedry Zespołowych Gier Sportowych (Zespół EDUball) pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Rokity prof. nadzw. uczestniczyli w wyjeździe naukowo-szkoleniowym na Tajwan. Wyjazd był konsekwencją podpisania przez Rektora listu intencyjnego w 2017 roku, podczas wizyty na Uniwersjadzie, dotyczącego współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu a National Taiwan Sport University (NTSU). Wówczas list podpisali Rektor dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. oraz Prezydent NTSU Pan Dr. Kao Chin-Hsung. Na zaproszenie obecnego Prezydenta NTSU Prof. Dr. Ping-Kun CHIU na Tajwan pojechali Pan dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw., dr Ireneusz Cichy – jako visiting professor oraz dr Sara Wawrzyniak w ramach Programu Erasmus +. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń naukowych oraz realizacja 3-dniowego Workshop’u dla studentów, pracowników NTSU oraz uczniów z Taipei, dotyczącego wykorzystania piłek edukacyjnych EDUball/BRAINball w szkołach podstawowych do nauki m.in. języka angielskiego oraz rachowania.

Plan pobytu został szczegółowo przygotowany już kilka tygodni przed wyjazdem na Taiwan przy współpracy z Prof. Ju Yan-Ying, który w kwietniu przebywał w naszej Akademii wspólnie z pozostałymi członkami delegacji z Tajwanu, w skład której wchodzili Prof. Yu-Kai Chang oraz Prof. Wen-Tzu Tang.

W trakcie 5-dniowego pobytu w Taipei Zespół Prof. Andrzeja Rokity, już pierwszego dnia, miał możliwość zaprezentowania wyników badań naukowych z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUball w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, podczas wykładu zorganizowanego dla ok. 100 studentów z kierunku wychowanie fizyczne.

Tego samego dnia przeprowadzono pierwszy z warsztatów praktycznych, w którym uczestniczyło blisko 100 studentów z NTSU. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, którzy podczas dyskusji kończącej sesję, z dużym zaangażowaniem dzielili się swoimi wrażeniami i zadawali pytania, które świadczyły o poszukiwaniu rozwiązań praktycznych na potrzeby realizacji zajęć w szkołach.

Kolejne dni szkolenia oprócz realizacji warsztatów praktycznych, mających na celu przygotowanie studentów do wykorzystywania piłek edukacyjnych w ich przyszłej pracy, przyniosły również wizytę w Wen Shing Elementary School w Taipei. Dzięki temu, studenci z NTSU mogli zobaczyć jak dzieci reagują na zajęcia z piłkami EDUball, a także mieli możliwość samodzielnego, praktycznego przeprowadzenia swoich propozycji w warunkach szkolnych. Zajęcia zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez dzieci, były prowadzone w języku angielskim, co dla nich było również nowym doświadczeniem.

Ostatni dzień szkolenia był przede wszystkim podsumowaniem trzydniowej pracy ze studentami, podczas którego mieli oni za zadanie przeprowadzić przygotowane w zespołach propozycje wykorzystania piłek EDUball w zajęciach ruchowych. Było to dla nas znakomite doświadczenie, ponieważ studenci z NTSU wywiązali się ze swoich obowiązków wspaniale. Ich zrozumienie idei EDUball, kreacja rozwiązań oraz zaangażowanie w realizację zabaw spowodowało, że możemy jednoznacznie stwierdzić, iż studenci National Taiwan Sport University świetnie poradzą sobie z wprowadzeniem piłek EDUball do tajwańskich szkół.

Pobyt na Tajwanie to także spotkanie w Biurze Polskim w Taipej z Panem Dyrektorem Generalnym dr Maciejem Gacą. Pan Dyrektor wyraził ogromne uznanie dla tak dynamicznie realizowanych działań, związanych z wykorzystaniem piłek edukacyjnych nie tylko w państwach azjatyckich, ale odniósł się również do podpisanej w lipcu umowy licencyjnej z firmą Palos Sport z USA.

Podczas ostatniego dnia pobytu w Taipei Zespół EDUball miał możliwość spotkania się w Ministerstwie Edukacji Tajwanu z Ministry of Education Sports Administration Director Kao, Chin-Hsung. Pan Kao Chin-Hsung pełni tę funkcję od kilku miesięcy, a wcześniej był Prezydentem NTSU i to właśnie on podpisał w ubiegłym roku list intencyjny z Rektorem Rokitą. Spotkanie było udane i zakończyło się deklaracją zorganizowania wiosną 2019 roku, przez stronę tajwańską, międzynarodowego szkolenia dotyczącego wykorzystania piłek edukacyjnych EDUball/BRAINball dla nauczycieli, naukowców z 10 państw Azji południowo-wschodniej (m.in. Tajwan, Wietnam, Indonezja, Tajlandia, Malezja).

Wyjazd na Tajwan to także nawiązanie współpracy naukowej w ramach projektów, które będą realizowane na odległość przez obie strony (AWF i NTSU) a dotyczyć będą porównawczych badań populacyjnych, m.in. wśród dzieci w wieku szkolnym.

Wizyta na Tajwanie to efekt dynamicznej i realnej współpracy pomiędzy Akademią Wychowani Fizycznego we Wrocławiu a National Taiwan Sport University, która stwarza ogromne możliwości współpracy dla wszystkich pracowników naszej Akademii w obszarach badawczych i publikacyjnych.

Z tego miejsca składamy serdeczne podziękowanie Panu Prezydentowi NTSU Prof. Dr. Ping-Kun CHIU, Panu Dyrektorowi Kao Chin-Hsung oraz Panu Prof. Ju Yan-Ying, dzięki którym realizacja tak intensywnego i wartościowego pod względem naukowym oraz szkoleniowym wyjazdu była możliwa.

Zespół EDUballa / BRAINballa

Fotoreportaż, fot. Mo-Mo

więcej