X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 18 - 10 Dr Gabriel Pawlak powołany do Zarządu Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego

Dr Gabriel Pawlak otrzymał Nominację Dyrektora Instytutu Sportu-PIB (Państwowego Instytutu Badawczego) do Zarządu Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego.

W Instytucie Sportu – PIB w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego. Prace Rady odbywają się w ramach projektu pt. European Sector Skills Alliance for Sport (ESSA-Sport), który jest realizowany przez 18 państw Unii Europejskiej w celu zwiększenia wiedzy o potrzebach i możliwościach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze sportowym. Udział wzięło ponad 30-tu przedstawicieli różnych środowisk sektora kultury fizycznej. Projekt jest realizowany przez Instytut Sportu – PIB we współpracy z partnerami społecznymi. Międzynarodowym koordynatorem projektu jest European Observatoire of Sport and Employment (EOSE). Po cennej dyskusji wskazano cele i powołano siedmioosobowy Zarząd Rady. Nominację Dyrektora Instytutu Sportu – PIB na stanowisko przewodniczącej Rady otrzymała Pani Jolanta Żyśko (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), a koordynatorem projektu został Pan Piotr Marek (Instytut Sportu – PIB).

Podstawowym celem działań zespołu jest opracowanie i przedstawienie środowisku skutecznych rozwiązań w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia w sektorze sportu oraz uznania i rozpoznawalności nadawanych kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.

Strona projektu: www.essa-sport.eu

Pełna lista członków Zarządu Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego.

  • Żyśko Jolanta Przewodnicząca Rady, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji;
  • Marek Piotr Koordynator projektu, Instytut Sportu – PIB;
  • Cierpiał-Wolan Marek, Główny Urząd Statystyczny, Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki;
  • Pawlak Gabriel, Akademia Wychowania  Fizycznego we Wrocławiu, PZTP;
  • Ratajczak Joanna, Uniwersytet Szczeciński;
  • Siniarski-Czaplicki Michał, Uniwersytet Łódzki;
  • Tauber Maciej, Instytut Badań Edukacyjnych.