X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 29 - 09 Zaproszenie dla studentów

Z a p r o s z e n i e

Zapraszamy studentów stacjonarnych  III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia do wzięcia udziału w projekcie „Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.01.00-00-K158/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapisy przyjmowane są w Biurze Projektu w pokoju 2/62, Pawilon P4 w godzinach od 8.00 do 15.00 do 19.10.2018 do godz. 15.00.

Wszystkie informacje dotyczące Projektu dostępne są na stronie głównej Uczelni  - Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapii.


Kierownik Projektu
dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof nadzw.