X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 06 - 09 Piłki edukacyjne EDUball/BRAINball – umowa licencyjna z USA podpisana!

Piłki edukacyjne EDUball/BRAINball – umowa licencyjna z USA podpisana!

20 lipca 2018 roku, po blisko półrocznych negocjacjach, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  podpisała umowę sprzedaży licencji (LICENCE AGREEMENT) z firmą PALOS SPORTS, Inc. 11711 S. Austin Ave. Alsip, Illinois 60803 (USA) na produkcję i dystrybucję na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Unii Europejskiej, produktów obecnie znanych pod nazwą EDUball – d. edubal, a w przyszłości - BRAINball. Wcześniej, w dniu 30.05.2018 roku podpisano porozumienie pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a współtwórcami zestawu piłek edukacyjnych: dr. hab. Andrzejem Rokitą, prof. nadzw., dr. Tadeuszem Rzepą oraz Markiem Nowickim o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Uczelnię.

Sprzedaż licencji jest dla środowiska naszej Akademii niezwykle ważna. Nigdy wcześniej w historii Uczelni nie doszło do tego typu działań w wymiarze międzynarodowym. Sukces ten jest szczególny, zwłaszcza, że dotyczy bardzo trudnego i wymagającego rynku amerykańskiego.

Piłki edukacyjne Eduball – d. „edubal” powstały 16 lat temu w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Współtworzyli je: dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw., dr Tadeusz Rzepa oraz Marek Nowicki (przedsiębiorca), a rozwijali pomysł nie tylko współtwórcy ale również dr Ireneusz Cichy, dr Sara Wawrzyniak, śp. mgr Agnieszka Wójcik, dr Agnieszka Krysmann, dr Magdalena Kaczmarczyk, czy mgr Marcin Korbecki. Przez 16 lat ewaluowano efekty kształcenia z ich wykorzystaniem w klasach I – III szkoły podstawowej i przedszkolach. Przeprowadzono wiele eksperymentów pedagogicznych w szkołach i przedszkolach. Powstało wiele publikacji na ten temat (ponad 50), 6 prac doktorskich, 3 książki i trzy zeszyty dydaktyczne (w tym dwa w języku angielskim) z zestawem zabaw i gier z piłkami edukacyjnymi EDUball/BRAINball. W latach 2004-2007 realizowano trzyletni projekt badawczy tzw. grant KBN (Nr 2 PO5 D 058 26) pt: „Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „EDUBAL”. Zestaw piłek edukacyjnych "edubal" został wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego i przeznaczony do kształcenia ogólnego i kształcenia zintegrowanego na poziomie szkoły podstawowej (nr zlecenia 1566/2003 – na podstawie rozporządzenia MENiS – Dz.U. z 2002 r. nr 69, poz. 635). Piłki edukacyjne uzyskały także pozytywną rekomendację Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu (posiedzenie z dnia 25.11.2003 r., biuletyn nr 2552/IV).

Palos Sports Inc., z którą podpisano umowę, jest jedną z największych w USA firm zajmujących się dystrybucją sprzętu sportowego i edukacyjnego.

Fotoreportaż, fot. AWF Wrocław

więcej