X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 07 - 03 Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

  1. Organizatorem szkolenia jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska.
  2. Szkolenie poprowadzi dr Agnieszka Budzyńska, specjalista nauk biologicznych, doświadczony uczestnik projektów badawczych finansowanych z różnych źródeł, m.in. 7 Program Ramowy, COST.
  3. Szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.
  4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta.
  5. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne także ze zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 833)
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu.