X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 12 - 02 XXXII Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza

Katedra Rekreacji AWF Wrocław zaprasza do wzięcia udziału w XXXII Memoriale im. Bronisława Haczkiewicza. Zawody w narciarstwie alpejskim odbędą się 4 marca 2018 r. w Zieleńcu. Impreza ta co roku przyciąga najlepszych narciarzy, którzy rywalizują na stokach Zieleńca w dwuboju. W części pierwszej rozgrywany jest slalom gigant, w drugiej jazda techniczna oceniana przez ekspertów.

Regulamin
XXXII Memoriału im. Bronisława Haczkiewicza
pod honorowym patronatem
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1. Cel podstawowy:

 • Zawody służą ocenie umiejętności jazdy technicznej oraz doskonaleniu poziomu jazdy sportowej w narciarstwie alpejskim.
  Cele dodatkowe:
  • Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień Pomocnika Instruktora.
  • Przeprowadzenie eliminacji do Ogólnopolskich Zawodów Instruktorów dla Demonstratorów i Pomocników Instruktora (stażystów).
  • Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej

2. Organizator:

 • Katedra Rekreacji AWF Wrocław. Kierownikiem zawodów jest dr Piotr Kunysz*.

3. Termin i miejsce:

 • 4 marca 2018, Zieleniec.

4. Konkurencje:

 • Jazda techniczna: łuki płużne, skręt równoległy NW, śmig, skręt równoległy długi. Techniki oceniane będą zgodnie z Programem Nauczania Narciarstwa SITN PZN 2018. W przypadku niezadowalających warunków organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z techniki skręt równoległy długi.
 • Slalom gigant.

Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach:

 • dzieci: 7 -12 lat,
 • młodzież: 13-16 lat,
 • grupach dla osób powyżej 17 roku życia: grupa kobiet i grupa mężczyzn.

5. Zasady uczestnictwa:

 • W zawodach ma prawo uczestniczyć każdy. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty startowej.
 • Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu.
 • Organizatorzy nie zapewniają karnetów.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie.
 • Start w zawodach – obowiązkowo w kaskach !

6. Zgłoszenia:

 • Do dnia 02.03.2018 do godz. 18.00. Przyjmujemy zgłoszenia pod adresem e-mail urszula.szczepanik@awf.wroc.pl. Zgłoszenie jest ważne w momencie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia.
 • Zgłoszenie oraz wpłata wpisowego w dniu zawodów możliwa jest w biurze zawodów – budynek „Stodoła” za pensjonatem Absolwent, Zieleniec.

     Wpisowe do zawodów:

 • 50 zł / os, płatne  w dniu zawodów w biurze zawodów.

Odbiór numerów startowych – w dniu rozgrywania Zawodów, w biurze zawodów; kaucja za nr – 50,00 pln

O kolejności startu przejazdu w gigancie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Program zawodów – punktacja:

Na program zawodów składa się dwubój:

 • jazda techniczna – 4 techniki – rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne ewolucje,
 • jazda sportowa – slalom gigant, rezultatem jest lepszy czas przejazdu; wynikiem dwuboju jest suma miejsc - w przypadku równej sumy miejsc o kolejności decyduje lepszy rezultat jazdy technicznej.

Slalom gigant przeprowadzony jest w oparciu o NRS.

Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg zasad podanych w „Wytycznych Szkolenia”

8. Nagrody:

 • Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Dyplomy, puchary oraz nagrody otrzymują zwycięzcy w klasyfikacji kobiet i mężczyzn za 1, 2 i 3 miejsce oraz zawodnik który uzyska największą liczbę punktów w części technicznej.

9. Sędziowanie:

 • Zawody sędziują osoby powołane przez organizatora. Konkurencje techniczne będą sędziowane przez Instruktorów Wykładowców SITN PZN.

10. Protesty:

 • Można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów.
 • Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 100 zł.
 • Kaucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu.

Uwaga !

 • W szczególnych przypadkach (m.in. pogodowych) organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
 • Pytania i uwagi prosimy kierować na ręce kierownika zawodów: piotr. kunysz@awf.wroc.pl

Program zawodów:

 • Niedziela, 4 marca 2018 – Dzień zawodów
  • 08.00 - 09.00 Biuro zawodów – budynek „Stodoła” – za pensjonatem Absolwent, Zieleniec
  • 9:00 – uruchomienie wyciągu dla zawodników
  • 9.30-10.00 Zapoznanie z trasą (zawodnicy w nr startowych)
  • 10.00 Otwarcie zawodów
  • 10.10-12.00 Slalom gigant w narciarstwie alpejskim  (2 przejazdy)
  • 13.00-14.30 Konkurencje techniczne
  • ok. godziny po zakończeniu konkurencji technicznych OGŁOSZENIE WYNIKOW, ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW - miejsce zostanie podane w dniu zawodów.