X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 07 - 01 Michał Kuczyński profesorem nauk o kulturze fizycznej

W dniu 7 grudnia 2017 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie uroczystość wręczenia aktów nadania tytułu profesora. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt nominacji profesora nauk o kulturze fizycznej  prof. dr hab. inż. Michałowi Kuczyńskiemu, pracownikowi Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wśród 43 nominowanych znalazło się siedmiu pracowników naukowych wrocławskich uczelni.​

 

Prof. dr hab. inż Michał Kuczyński

Prof. dr hab. inż. Michał Kuczyński jest absolwentem V LO we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył w roku 1971 z dyplomem mgr inż. automatyki. W latach 1971-1990 był pracownikiem naukowym PWr w Instytucie Cybernetyki Technicznej zajmując się modelowaniem i podejmowaniem decyzji w systemach ochrony środowiska. W roku 1978 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie pracy dotyczącej symulacji i modelowania matematycznego złożonych procesów geofizycznych. W latach 1981-83 wykładał badania operacyjne na uniwersytecie w Ife w Nigerii.

Po przejściu do Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku 1990, prof. Kuczyński zajął się pomiarami i modelowaniem ruchu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem stabilności pozycji stojącej w aspekcie zarówno klinicznym jak i sportowym. Jak twierdzi dzisiaj, ten prosty dla niewtajemniczonych układ sterowania równowagi ciała stanowi wyzwanie znacznie większe niż te, którymi zajmował się wcześniej. Podjął to prowokujące wyzwanie z zaangażowaniem i pasją, co dało mu w roku 2004 stopień doktora habilitowanego i stanowisko profesora AWF we Wrocławiu, obecnie w Katedrze Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu.

W międzyczasie spędził 14 miesięcy prowadząc badania naukowe na Wydziale Rehabilitacji w Hongkong Polytechnic University oraz 5 tygodni jako visiting researcher w uniwersytetach British Columbia i Simon Frazer w Vancouver. Jednocześnie kieruje Katedrą Biomechaniki w Politechnice Opolskiej, gdzie stworzył od podstaw nowoczesne laboratorium posturografii, nierzadko wykorzystywane przez naszych pracowników. Prof. Kuczyński zawsze zachęcał do współpracy i dzielił się swymi bogatymi doświadczeniami z każdym zainteresowanym. Doprowadziło to do znacznego poszerzenia kręgu naukowców w naszej uczelni, którzy uznali badania równowagi ciała za ważny element swoich projektów a zarazem lokuje AWF we Wrocławiu na znaczącym miejscu w tej dziedzinie w Europie i wiodącym w Polsce.

W dorobku prof. Kuczyńskiego jest ok. 100 prac (w tym 18 o łącznym IF przekraczającym 30 pkt i cytowanych blisko 150 razy), które ukazały się m. in. w Gait & Posture, European Journal of Pain, European Spine Journal, Research in Developmental Disabilities, PlosOne, Neuroscience Letters, Journal of Sports Sciences i European Journal of Applied Physiology. Obecny kierunek badań dotyczy identyfikacji strategii posturalnych, które są rezultatem współdziałania procesów integracji multisensorycznej z ciągłą adaptacją schematu ciała. Znajomość tych strategii i mechanizmów warunkujących ich zmiany może mieć ogromne znaczenie w diagnostyce niesprawności układu ruchu, w zapobieganiu upadkom oraz w opracowaniu ćwiczeń doskonalących równowagę. Badania te bazują na podejściu interdyscyplinarnym, łącząc modelowanie matematyczne, teorię sterowania i biomechanikę z kinezjologią, fizjoterapią i neuronaukami.

Prof. Kuczyński był mentorem w czterech przewodach habilitacyjnych, wypromował 4 doktorów, a 3 kolejnych czeka na obronę. W nauczaniu specjalizuje się w biomechanice, metodologii badań i biostatystyce. Jego plan na najbliższy czas to napisanie podręcznika, który zepnie te trzy dyscypliny w zgrabną całość do wykorzystania przez studentów i wykładowców zajmujących się ruchem człowieka. W chwilach wolnych stara się dbać o własną sprawność fizyczną, uczestnicząc we wszelkich dostępnych formach ruchu, a podczas wakacji przemierza kraj i jego okolice w poszukiwaniu urokliwych zakątków i atrakcji lokalnych kuchni. Jego żona, dwie córki i troje wnuków stanowią ważny i konieczny element tych wypraw.