X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 15 - 12 Wyjazdy pracowników AWF Wrocław w ramach programu Erasmus w roku 2017/18

Biuro Programu Erasmus ogłasza nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku  2017/18. Oferta skierowana jest do:

  • nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  • pracowników (pracowników nie będących nauczycielami akademickimi i nauczycieli akademickich) w celach szkoleniowych.

INSTRUKCJE dla ubiegających się o stypendium

1. Zapoznaj się z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus na stronie internetowej (regulamin wyjazdów, krok po kroku, uczelnie partnerskie, dokumenty do pobrania, wysokość stypendium).

2. Wybierz instytucję przyjmującą
3. Skontaktuj się  z instytucją przyjmującą w celu:

  • ustalenia terminu wizyty
  • przygotowania Staff mobility agreement

4. Zgłoś swoją kandydaturę na wyjazd w Biurze Programu  Erasmus składając następujące dokumenty:

  • wypełniony komputerowo i podpisany przez kierownika jednostki formularz zgłoszeniowy
  • uzgodniony i podpisany przez instytucję przyjmującą Staff mobility agreement

5. Dodatkowych informacje udziela:

  • mgr inż. Monika Ilecka- Folcik (email: monika.ilecka@awf.wroc.pl , tel.: 71 -347 -3103)
  • mgr Iwona Stężały (email: iwona.stezaly@awf.wroc.pl , tel.: 71 -347 -3113)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

31 styczeń 2018