X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 06 - 12 Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej

W związku z decyzją Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o przystąpieniu do realizacji projektu Prorektor ds. Nauczania ogłasza nabór kandydatów do udziału w szkoleniu.

W projekcie mogą uczestniczyć studenci studiów I i II stopnia oraz studenci jednolitych studiów magisterskich.

Zajęcia dydaktyczne w ramach szkolenia będą realizowane w blokach 6-cio godzinnych w soboty i niedziele w lutym i marcu 2018 roku.

Szczegółowy plan zajęć zostanie podany do wiadomości 19 stycznia 2018 roku.

Zgłoszenia należy składać na formularzu wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego do dnia 20 grudnia 2017 roku w sekretariacie Centrum Doskonalenia Kadr Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (pok. 013 przy ul. Witelona 25, tel. 71-34-73-185).