X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 20 - 11 X Międzynarodowe Dni Fizjoterapii

X Międzynarodowe Dni Fizjoterapii

W dniach 23-25 listopada 2017 roku odbyły się X Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Fizjoterapii pt. „Styl i jakość życia w świetle nowoczesnej rehabilitacji”. Konferencję zorganizował Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Konferencja ta na stałe wpisana jest w kalendarz naukowych spotkań środowiska fizjoterapeutów, lekarzy, przedstawicieli kultury fizycznej i naukowców z różnych stron świata.

Konferencja odbyła się w Haston City Hotel przy ul. Irysowej 1-3 we Wrocławiu.

Tematyka sesji obejmowała:

  • dni_fizjoterapii.pngZdrowotne aspekty stylu życia w prewencji pierwotnej i wtórnej.
  • Nowoczesna fizjoterapia i jakość życia w chorobach wewnętrznych, chorobach nowotworowych, schorzeniach narządu ruchu i chorobach układu nerwowego.
  • Aktywność fizyczna i jakość życia w wieku rozwojowym, dorosłym i w wieku starszym.
  • Kierunki badań nad procesem starzenia się organizmu.
  • Nowoczesna kosmetologia w opóźnianiu oznak starzenia się i poprawy jakości życia.
  • Terapia zajęciowa w odniesieniu do codziennej aktywności i jakości życia.

Wśród prelegentów pojawiło się liczne grono wybitnych fizjoterapeutów, lekarzy i naukowców z Polski, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. oraz Dziekan Wydziału Fizjoterapii prof. dr hab. Anna Skrzek. W dniu 23. 11. 2017 r. wykład Jubileuszowy pt. „Rys historyczny Międzynarodowych Dni Fizjoterapii” wygłosili: prof. dr hab. Anna Skrzek i prof. dr hab. Marek Woźniewski.

W konferencji uczestniczyli również doktorzy honoris causa naszej uczelni: prof. dr hab. Wiesław Osiński oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski, Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, który również objął honorowym patronatem naszą konferencję.

Gościliśmy również przedstawicieli władz innych uczelni: prof. dr hab. Annę Marchewkę – Prorektora ds. Nauczania Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, prof. dr hab. n. med. Piotra Dzięgiela - Prorektora ds. Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  dr hab. Andrzeja Czamarę, prof. WSF - JM Rektora Wyższej Szkoły Fizjoterapii oraz dr n. med. Andrzeja Bugajskiego - Prorektora Wyższej Szkoły Fizjoterapii.

W konferencji uczestniczył również dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw. - Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii.

W otwarciu X Międzynarodowych Dni Fizjoterapii uczestniczyli również byli Rektorzy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: prof. Tadeusz Bober i prof. Juliusz Migasiewicz, obecni Prorektorzy, Dziekani, Prodziekani, Kanclerz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz szczególnie ważni dla naszego wydziału goście: prof. dr hab. Zofia Ignasiak oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki.

Powitaliśmy również gości, którzy tworzyli podwaliny fizjoterapii wrocławskiej i od początku wspierali organizację Dni Fizjoterapii: dr Czesława Jezierskiego oraz mgr Jerzego Knapa.

Panele dyskusyjne składały się z 10 sesji naukowych oraz dodatkowo sesji naukowej studenckiej, sesji plakatowej oraz sesji plakatowej studenckiej.

W ciągu dwóch dni w poszczególnych sesjach tematycznych uczestniczyli - w sesji inauguracyjnej: prof. Waldemar Wysokinski z wykładem: “The Seven “Blunders” of the Cardiovascular World and Everlasting Power of Physical Therapy”, prof. Rose-Marie Dröes z wykładem “Psychomotor therapy for people with dementia: more than movement” oraz prof. Piotr Dzięgiel podsumował sesję wystąpieniem „Czy wysiłek fizyczny jest zdrowy?”.

W sesjach plenarnych wykłady wygłosili: prof. Rabih Chattat, prof. Rose-Marie Dröes,  prof. Hanneke van Bruggen, dr Ian Garrard, dr Andrea Mahrova, dr Franka Meiland, dr Shirley Evans, dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw., prof. dr hab. n. med.  Andrzej Szuba, prof. dr hab. n. med. Marian Klinger, prof. dr hab. Józef Opara, prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka, dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ, dr hab. n. med.  Edyta Sutkowska, dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW, dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. nadzw.,  dr hab. n. med. Mariusz Kusztal, dr Katarzyna Chojak-Fijałka, dr Krystian Josiak, dr n. med.  Witold Wnukiewicz, dr Ryszard Biernat, dr Joanna Kostka, dr Glinka Marzena i prof. dr hab. Glinka Ryszard oraz dr Nowicka Danuta.

Wykłady zaproszonych gości polskojęzycznych tłumaczono symultanicznie na język angielski oraz wykłady w języku angielskim tłumaczono na język polski. Podczas konferencji konsultacji udzielali znani eksperci w zakresie nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji w ortopedii, traumatologii, chorobach wewnętrznych, onkologii oraz nowoczesnej kosmetologii, m.in.: prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek, prof. dr hab. Szymon Dragan, prof. dr hab. Marek Woźniewski, prof. dr hab. Michał Kuczyński oraz dr n. med. Danuta Nowicka.

We wszystkich sesjach naukowych wygłoszono 66 wykładów. W sesji plakatowej przedstawiono 33 prace, natomiast w sesji plakatowej studenckiej: 13 – trzy najlepsze wystąpienia w tej sesji wyróżniono. W sesji plenarnej studenckiej również przyznano wyróżnienie. Ponadto przeprowadzono atrakcyjne warsztaty: kosmetologiczne oraz z metody DBC w siedzibie firmy CREATOR

Wydarzenie wsparli finansowo i organizacyjnie: PAN, HASCO-LEK, CREATOR, ZUS, Księgarnia Sportowo-Medyczna oraz inne firmy zaprzyjaźnione z Wydziałem Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Za program naukowy konferencji odpowiadały: przewodnicząca Komitetu Naukowego dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska i zastępca przewodniczącej dr hab. Iwona Malicka, natomiast za organizację odpowiadał Komitet Organizacyjny prowadzony przez dr hab. Czesława Giemzę oraz dr hab. Alicję Dziubę-Słoninę i kierownika sekretariatu konferencji dr Dorotę Wojnę.  Organizatorzy dziękują za wsparcie Władzom Uczelni, studentom 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Źródło: http://www.sportgame.com.pl/

W dniach 23-25 listopada 2017 roku odbyła się Jubileuszowa Edycja X Międzynarodowych Dni Fizjoterapii. Organizatorem był Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Tematem wiodącym Konferencji była: ,,Jakość i styl życia w świetle nowoczesnej rehabilitacji.” (www.dnifizjoterapii.awf.wroc.pl).

Uroczystego otwarcia Konferencji w Hotelu Haston w dniu 23.11.2017 o godzinie 18.00 dokonał JM Rektor dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF i Dziekan Wydziału Fizjoterapii Prof. dr hab. Anna Skrzek.

Podczas Konferencji konsultacji udzielali znani Eksperci w zakresie​ nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji w ortopedii, traumatologii, chorobach wewnętrznych, onkologii oraz nowoczesnej kosmetologii, m.in. Profesor Zdzisława Wrzosek, Profesor Szymon Dragan, Profesor Marek Woźniewski, Profesor Michał Kuczyński i dr n. med. Danuta Nowicka.

Konferencji towarzyszyła wystawa firm – producentów i dostawców sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, urządzeń diagnostyczno-pomiarowych, specjalistycznych urządzeń kosmetycznych oraz produktów pielęgnacyjnych i upiększających, firm farmaceutycznych.


 

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu

logoawf1.jpg

X Międzynarodowe Dni Fizjoterapii

Jakość i styl życia w świetle nowoczesnej rehabilitacji

23-25.11.2017, Wrocław

 

 

 

Fotoreportaż, fot. Andrzej Nowak

więcej