X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 24 - 10 Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

W tym roku Święto Akademii Wychowania Fizycznego odbyło się w dn. 23 października. Podczas uroczystości Laurem Akademii Wychowania Fizycznego wyróżniona została Pani Prof. dr hab. Zofia Ignasiak. 

W trakcie uroczystości miało miejsce odnowienia immatrykulacji absolwentów Uczelni studiujących w latach 1967 - 1971. Po raz pierwszy w historii Uczelni  uroczystego odnowienia dyplomów doktorskich po pięćdziesięciu latach dokonali Pan Profesor Stanisław Socha, Pan Profesor Zbigniew Naglak i Pan Profesor Marian Golema. 

Źródło: www.sportgame.com.pl

JM Rektor  dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. wraz z Panią Prof. dr hab. Teresą Sławińską-Ochla, Dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego oraz Panią prof. dr hab. Anną Skrzek, Dziekanem Wydziału Fizjoterapii wręczył dyplomy doktora nauk o kulturze fizycznej 19 tegorocznym absolwentom studiów doktoranckich. 

Podczas tegorocznego wydarzenia przedstawiono również nowego Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Pana Szymona Morgę - studenta Wydziału Fizjoterapii, który w krótkim przemówieniu podziękował za wybór oraz za dotychczasową pracę byłego Przewodniczącego Pana Mariusza Tomczaka.

Tegoroczne Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pracownikom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Pan Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski. Wśród odznaczonych znaleźli się:

 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
  • Pani dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska, prof. AWF Wrocław
  • Pani Danuta Kwiatkowska
  • Pani Urszula Pilch
  • Pan Adam Stępień
 • Medal Srebrny z Długoletnią Służbę:
  • dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF Wrocław
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
  • dr Anita Kaik-Woźniak

Nie zabrakło również wyróżnień za Najlepszy Dyplom Roku, nagrody przyznawanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Nagrody wręczył Pan Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W tej edycji nagrodzeni zostali:

 • Anna Kulpaczyńska z Wydziału Wychowania Fizycznego
 • Dawid Kutryn z Wydziału Nauk o Sporcie
 • Magdalena Maria Śmieja z Wydziału Fizjoterapii

Nagrody I stopnia przyznawane przez JM Rektora za działalność naukową, w tym roku otrzymali:

 • Zespołową Nagrodę za największą liczbę cytowań w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody
  • Pani Prof. dr hab. Anna Jaskólska
  • Pan Prof. dr hab. Artur Jaskólski
 • Nagrodę za opublikowanie w poprzednim roku kalendarzowym prac o łącznym najwyższym współczynniku IF:
  • Pan Prof. dr hab. Marek Woźniewski
 • Nagrodę za największą liczbę cytowań w grupie Młodych Nauczycieli Akademickich w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody:
  • Pani mgr Joanna Mencel,
 • Nagrodę za opublikowanie w poprzednim roku kalendarzowym prac o łącznym najwyższym współczynniku IF w grupie Młodych Nauczycieli Akademickich
  • Pan dr Łukasz Pawik.

Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe, studentów oraz tegorocznych absolwentów JM Rektor przyznał:

 • Rafałowi Omelko,
 • czołowym zawodnikom piłki ręcznej, wielokrotnym reprezentantom Polski:
  • Bartłomiejowi Jaszka,
  • Marcinowi Lijewskiemu,
  • Damianowi Wleklakowi.

JM Rektor podziękował również za trudną pracę trenerom i wyróżnił wśród nich:

 • Pana dr Andrzeja Dudkowskiego,
 • Pana Pawła Koryckiego,
 • Pana Marka Rożeja,
 • Pana Jacka Skrzypińskiego.

Oprawę artystyczną wydarzenia przygotował Pan Aleksander Sobera wraz z Akademickim Zespołem Pieśni i Tańca "Kalina". Podczas uroczystości wystąpiła także z pięknym wykonaniem Pani Ramona Ptok, która zagrała na klarnecie utwór Béla Kovács – „Hommage á Z. Kodály”.

Po oficjalnych uroczystościach, JM Rektor zaprosił wszystkich Gości i pracowników na "Biesiadę z Kaliną, która odbyła się w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej.


 Doniesienia medialne

Fotoreportaż, fot. Henryk Nawara

więcej

Fotoreportaż, fot. Andrzej Nowak

więcej