X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 02 - 10 Dolnośląski Festiwal Nauki - podsumowanie

Dolnośląski Festiwal Nauki - podsumowanie

W dniach 21-27 września br. odbył się XX Jubileuszowy Dolnośląski Festiwal Nauki, ale już 16-17 września mogliśmy wziąć udział w imprezie zorganizowanej na Promenadzie Staromiejskiej i odwiedzić Park Wiedzy. Hasłem przewodnim XX Festiwalu Nauki była „Nauka bez granic”.

Wśród licznych spotkań o charakterze naukowo-dydaktycznym w obrębie całego Wrocławia nasza Uczelnia również wykazała się ogromnym zaangażowaniem w promocję sportu, zdrowia i nauki. Wzięło w niej udział 65 naszych Pracowników z 13 Katedr (7 z Wydziału Wychowania Fizycznego, 5 z Wydziału Fizjoterapii i 1 z Wydziału Sportu).

Poniżej prezentujemy relacje opiekunów poszczególnych zajęć prowadzonych w ramach festiwalu.

Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych
Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych
dr Katarzyna Bulińska

Dnia 25 września o godzinie 17.00-18.30 odbyły się warsztaty „Joga terapeutyczna w dolegliwościach kręgosłupa” w ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2017 pod hasłem „Nauka bez granic”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez dr Katarzynę Bulińską.

W spotkaniu wzięło udział 14 osób w przedziale wiekowym 30-70 lat. Uczestnicy poznali kilka pozycji (asan) stosowanych w dolegliwościach kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i piersiowego z użyciem pomocy do jogi (koców, pasków, kostek do jogi). Na zakończenie zajęć zastosowano wizualizację ułatwiającą rozluźnianie całego ciała i możliwość wglądu w wewnętrzne procesy. Całość spotkania podsumowano wspólną dyskusją na temat odczuć, które pojawiły się w trakcie i po praktyce jogi.

 

Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii
dr Dagmara Chamela-Bilińska

 W dniu 25.09.2017 r. na Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław, odbyły się zajęcia pt.: „Możesz sobie pomóc! Ćwiczenia dla osób z chorobą Parkinsona”. Zajęcia te prowadzone były przez dr Dagmarę Chamela-Bilińską z współprowadzącymi dr hab. Małgorzatą Mraz, prof. AWF oraz dr Agnieszką Dębiec-Bąk. Zajęcia skierowane były do osób z rozpoznaną chorobą Parkinsona oraz ich opiekunów. Ze względu na specyfikę zajęć odbyły się one w małej grupie. Celem zajęć było praktyczne zapoznanie się z ćwiczeniami ukierunkowanymi na zaburzenia występujące w chorobie Parkinsona. Bardzo ważnym elementem była również edukacja chorych na temat roli aktywności fizycznej w przeciwdziałaniu pogarszającej się w trakcie trwania choroby sprawności ruchowej.

    

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej 
Zakład Dydaktyki Wychowania Fizycznego
dr Tadeusz Niebudek

Dr Tadeusz Niebudek z Zakładu Dydaktyki Wychowania Fizycznego po raz kolejny w ramach DFN prowadził wykład poświęcony fenomenowi motorycznemu XXI wieku, czyli Nordic Walkig. Tym razem wykład pt. "Nordic Walking - w zdrowym ciele zdrowy duch" stawiał sobie za cel wskazanie wszechstronności oddziaływania na organizm człowieka tak w kategoriach motoryczny, jak i zdrowotnych i psychicznych. W wykładzie wzięło udział ok. 50 osób, w tym 38 słuchaczy Europejskich Szkół Średnich z klas o specjalności TRENER PERSONALNY i FITNESS. Uczestnicy wykładu otrzymali przewodnik z zakresu prawidłowej techniki Nordic Walking.

 

Katedra Kosmetologii
Zakład Biologii Człowieka
dr Małgorzata Socha

Spotkanie odbyło się 27 września 2017 r. w siedzibie Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Pod hasłem Szlachetne Zdrowie, zorganizowaliśmy imprezę pod tytułem „Czynniki różnicujące skład ciała człowieka. Jak rozpoznać zdrową żywność”. Spotkanie składało się z 3 części – wykładu, pokazu metod oceny składu ciała oraz pokazu z degustacją zdrowej żywności. Uczestnikami festiwalu była młodzież w wieku gimnazjalnym oraz zainteresowane tematyką spotkania osoby dorosłe. Gościliśmy łącznie 72 osoby.

Zaangażowani w przygotowanie i prowadzący spotkanie pracownicy Zakładu Biologii Człowieka: prof. K. A. Sobiech, dr Małgorzata Socha, dr Dorota Jakubiec, dr Lucyna Górska-Kłęk, dr Zdzisław Lewandowski, mgr Wiesława Jonak, dr Katarzyna Gruszka.

  

  

  

 

         

Katedra Fizjologii i Biochemii
dr Ewa Bakońska-Pacoń

Zajęcia pn. "Czy warto się ruszać- jak wysiłek wpływa na organizm" realizowane w Katedrze Fizjologii i Biochemii w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w dn. 22.09.2017. podzielone były na dwie części:

1. Teoretyczna - wykład wprowadzający (dr Ewa Bakońska-Pacoń) - omawiane były aspekty pozytywnego wpływu różnych typów wysiłku fizycznego na zmiany na poziomie komórkowym - metaboliczne, wpływ wysiłku na ekspresję wybranych genów, zwłaszcza w odniesieniu do tkanki mięśniowej (konwersja włókien różnego typu). 2. Praktyczna - realizowana w Pracowni Badań Wysiłkowych wykonano test wysiłkowy progresywny na cykloergometrze Monark do oceny wydolności fizycznej ,mierzono parametry oddechowe, skład powietrza wydychanego analizatorem gazów oddechowych, badania hematologiczne, dokonano pomiaru składu ciała oraz ocenę równowagi i koordynacji. Zajęcia odbyły się o godzinie 9.00 - uczestniczyli uczniowie klasy 7 SP nr 85 z Wrocławia oraz druga grupa o godz. 11.00 - uczniowie 2 i 3 klasy LO z Ząbkowic Śląskich. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem, zwłaszcza w części praktycznej.

Osoby biorące udział w organizacji i przeprowadzeniu zajęć: dr Ewa Bakońska-Pacoń, dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska, dr Agnieszka Jastrzębska, Anna Janicka, mgr inż. Maciej Rymarczuk oraz osoby wykonujące test wysiłkowy: mgr Artur Gałęzowski oraz Kacper Marzecki.

 

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu
Zakład Antropologii Fizycznej
dr Justyna Andrzejewska

W jubileuszowym, XX Dolnośląskim Festiwalu Nauki pracownicy Zakładu Antropologii Fizycznej AWF we Wrocławiu: dr Justyna Andrzejewska i dr Krystyna Chromik miały przyjemność gościć uczestników warsztatów: „Jaką masz sylwetkę? Zbadaj kręgosłup metodą elektroniczną”. Jak co roku zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, stąd rozszerzono termin odbywania się warsztatów. Dzięki temu w prelekcjach oraz badaniach postawy ciała uczestniczyły trzy klasy czwarte z wrocławskich szkół podstawowych.

 

Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej
Dr hab. Alicja Dziuba-Słonina

Dnia 22.09.2017 w budynku P4 o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie z uczniami 4. klasy, pod opieką nauczyciela i rodzica/opiekuna grupy, SP nr 45 we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tematem spotkania była „Diagnostyka wad postawy ciała a sport i moda”. Do realizacji tego zadania przygotowaliśmy sprzęt:  PodoBaby - podoskop do badania niemowląt, podoskop , posturograf, aparat termowizyjny oraz siodło Babs. Autorzy spotkania: dr hab. Alicja Dziuba, dr Agnieszka Dębiec-Bąk, dr Agnieszka Ptak i dr Dorota Wójtowicz, poprowadziły zajęcia warsztatowe na 3 stanowiskach dzieląc grupę 24 osób na 3 podgrupy 8-osobowe.  Dzieci skorzystały ze wszystkich zaoferowanych możliwości i w większości były zadowolone z wydarzenia, w którym brały udział. Zadawały wiele ciekawych pytań dotyczących wykorzystania zaprezentowanych technik dla potrzeb mody i uprawiania sportu.

  

  

Katedra Kosmetologii
Zakład Biologii Człowieka
Dr Agnieszka Chwałczyńska

Dnia 26 września 2017  roku o godzinie 10:00, 11:30 oraz 13:00 odbyły się, w ramach w XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, pokazy pt. Geocaching, pokemony czy podchody ? - biomonitoring aktywności fizycznej”. Czynny udział w imprezie wzięli pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi Katedry Kosmetologii: dr Agnieszka Chwałczyńska – prelegent  (3 pokazy), dr Katarzyna Gruszka  oraz mgr Tomasz Rutkowski w przygotowaniach wzięli także udział: mgr Anna Jackowiak, mgr Grzegorz Jędrzejewski, mgr Anita Olszewska – doktoranci  z ramienia SKN oraz prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Prezentacja XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2017 odbyły się w Szkole Podstawowej nr 76 z oddziałami sportowymi przy ul. Wandy 13 we Wrocławiu. W ramach imprezy odbyły się trzy prezentacje z udziałem dzieci i młodzieży w wieku 7-13lat. W pokazach wzięło udział łącznie około 180 osób ze Szkoły Podstawowej nr 76. O godzinie 10.00 w pokazie uczestniczyli uczniowie klas najmłodszych (3 klasy po około 25 osób) ze szkoły nr 76 z oddziałami sportowymi. Pokaz o godzinie 11:30 skierowany był do uczniów klas 4-5, w których uczestniczyły dwie klasy czwarte. Pokaz o godzinie 13:00 poświęcony klasom najstarszym i zgromadził 2 klasy siódme oraz jedną 6.

Pokazy odbyły się na sali gimnastycznej z czynnym udziałem dzieci. Każdy z pokazów składał się z dwóch części

 • Wykład na temat różnych form aktywności fizycznej oraz metod biomonitoringu
 • Gry terenowej  - podchodów

Wykłady dostosowane były do wieku odbiorców i uwzględniały pojęcie aktywności fizycznej, monitorowania aktywności fizycznej, przedstawiały sprzęt badawczy – analizator składu ciała Tanita, kamera termowizyjna, dobowe monitory aktywności fizycznej. Przedstawiono także osobiste monitory aktywności fizycznej – aplikacje na smartfony.

Podczas wykładów wybrana grupa przedstawicieli klasy 7c przygotowywała trasę podchodów z wykorzystaniem mapy sytuacyjnej terenu szkoły.

Po zakończeniu wykładu uczestniczące w nim dzieci zostały podzielone na 4 grupy. Każda z grup otrzymywała swoją mapę z zaznaczonymi punktami, w których ukryte zostały zadania tematyczne.

 

  

  

    

Katedra Zespołowych Gier Sportowych
Zespół Gier Edukacyjnych z Piłką
Dr Sara Wawrzyniak

"Bawiąc - uczę się" - gry i zabawy z piłkami EDUball" . W dniu 27.09.2017r. w godz. 10.00-11.30 odbył się warsztat praktyczny "Bawiąc - uczę się" - gry i zabawy z piłkami EDUball" zorganizowany przez SKN "EDUball" oraz Zespół Gier Edukacyjnych z Piłką Katedry Zespołowych Gier Sportowych. W zajęciach wzięło udział 30 dzieci w wieku 4-9 lat ze szkoły "Horyzonty Wyobraźni" we Wrocławiu.

  

 

Zakład Biomechaniki
Dr hab. Bogdan Pietraszewski

W dniu 27.09.2017r. w godz. 11.00-13.00 odbyły się dwa warsztaty praktyczne „Niesamowity Spiderman i niesamowita nauka, Labirynty techniki”. Autorzy spotkania: dr hab. Bogdan Pietraszewski, dr inż. Sławomir Winiarski, dr Artur Struzik, mgr Sebastian Jaroszczuk.

Na zdjęciu klasa ze szkoły na Pawłowicach.

Katedra Zespołowych Gier Sportowych
Zespół Gier Edukacyjnych z Piłką
dr Krzysztof Kałużny

W dniu  26.09.2017, w godz. 10.00-10.45 oraz 11.00-12.00 odbyły się w Hali ZGS przy ul. Witelona 25a, warsztaty „UNIHOKEJ – SPORT OLIMPIJSKI DLA WSZYSTKICH” dla uczniów szkoły podstawowej (19 uczniów kl. Ia ze Szkoły Podstawowej nr 66 we Wrocławiu oraz 18 uczniów kl. I i III ze Szkoły Podstawowej w Masłowie). Uczniowie biorący udział w warsztatach mieli, po raz pierwszy, styczność z grą  w unihokeja. Zajęcia były oparte o zagadnienia zawiązane z: zabawami oswajającymi ze sprzętem, nauką prawidłowego trzymania kija, nauką przyjęcia i podania piłki, zapoznaniem z podstawowymi przepisami gry w unihokeja, uproszczoną grą w unihokeja.

  

  

 

Katedra Pływania
Zespół Sportów Wodnych
mgr Wojciech Bigiel

W dniu 27.09.2017 odbyła się kolejna edycja imprezy „Wrocław z pokładu kajaka” w ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we Wrocławiu. Wzięło w niej udział razem 38 osób. Byli to uczniowie szkół:

 • Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Środzie Śląskiej
 • Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej
 • oraz kilkoro uczestników indywidualnych.

Tym razem zbyt wysoki stan wody w Odrze, spowodował zmianę trasy. Wiodła ona fragmentem rzeki Oławy – z Parku Wschodniego do ujścia do rzeki Odry i z powrotem. Grupę zabezpieczała motorówka wraz ratownikami Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej. Pomocnikiem na wodzie (w kajaku) były student ze specjalizacji kajakowej naszej uczelni. Podczas spływu prowadzący opowiadał o budowlach, leżących nad rzekami na jego  trasie. Pod koniec odbyły się krótkie regaty kajakowe pomiędzy uczestnikami.

 

 

Katedra Pływania

We wtorek 26 września 2017r. na Krytej Pływalni AWF Wrocław realizowane były prezentacje w ramach XX-ej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem „Nauka bez granic”. Pracownicy Katedry Pływania zaproponowali różnorodne wykłady i warsztaty, mieszczące się w panelach tematycznych „Ruch i zdrowie” . W ramach festiwalu przybyli goście mogli wziąć udział w licznych prezentacjach:

 • Aktywność ruchowa w wodzie a świat wartości - Prof. dr hab. Krystyna Zatoń
 • Pływanie niemowląt i małych dzieci - Dr Krystyna Antoniak-Lewandowska
 • Obiektywna ocena techniki pływania przy pomocy metod video - Dr hab. Marek Rejman
 • Różnicowanie siły w środowisku wodnym - dr Andrzej Klarowicz
 • ABC ratownictwa wodnego. Wiem, umiem, stosuję w praktyce - Dr Magdalena Chrobot
 • Woda – środowisko 3D - Dr Anna Kwaśna, Dr Marcin Jaszczak

Jak co roku zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

 

Katedra Zespołowych Gier Sportowych
Zespół Piłki Siatkowej i Koszykówki
Dr Marek Popowczak

W dniu 25 września 2017 r. w obiektach AWF we Wrocławiu przeprowadzono warsztat praktyczny pt.  „Funkcje wizualne i orientacja czasowo-przestrzenna młodych sportowców”  w ramach DFN 2017. Podczas warsztatu zaprezentowano nowoczesne narzędzia badawcze  tj.: Fusion Smart Speed System (służący m.in. do oceny orientacji czasowo- przestrzennej) oraz Visual Search (określające wyszukiwanie wzrokowe). W warsztacie uczestniczyła młodzież LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. W trakcie trwania warsztatu uczniowie dokonywali oceny wybranych zdolności motorycznych oraz poziomu percepcji wzrokowej. Warsztaty poprowadzili dr Marek Popowczak, dr Ireneusz Cichy (pracownicy Katedry Zespołowych Gier Sportowych) oraz  Martyna Pęcak (studentka 2 roku studiów II stopnia Wydziału Nauk o Sporcie).

Katedra Dydaktyki Sportu
Zakład Teorii Treningu Sportowego
dr Małgorzata Kałwa

W dniach 21-25 września 2017 r. w obiektach AWF we Wrocławiu przeprowadzono warsztaty pt. „Ćwiczenia siłowe w częściowym zawieszeniu ciała z wykorzystaniem taśmy TRX”. Zajęcia, jak zawsze, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, na które nauczyciele z różnych szkół zapisywali swoje klasy drogą elektroniczną poprzez e-mail.  W ramach festiwalu odbyło się  7 spotkań z młodzieżą wszystkich poziomów nauczania i osobami dorosłymi.

Na zajęciach pojawiły się podstawowe informacje na temat treningu siłowego w kontekście praw fizyki. Uczniowie mieli okazję przeprowadzania bezpiecznych doświadczeń związanych II i III prawem dynamiki Newtona oraz doświadczania dźwigni jednostronnej z na własnym ciele. Dzięki temu mogli zrozumieć dlaczego trening siłowy zależy od masy ich ciała i/lub przyspieszania ruchów. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy za udział w zajęciach.

W przeprowadzeniu zajęć bardzo pomogli studenci  II roku z Wydziału  Nauk o Sporcie: Kamil Bednarkiewicz, Oskar Skupień, Cyrwus Piotr, Matczak Damian, Sebastian Skoczeń oraz studenci III roku Wychowania Fizycznego: Patrycja Falborska i  Michał Gorniok, którym serdecznie dziękuję za zaangażowanie.

  

Katedra Fizjoterapii
Zakład Metod Kinezyterapii
Dr Katarzyna Barczyk-Pawelec

W dniu 26 września 2017 r. w obiektach AWF we Wrocławiu (Budynek Wydziału fizjoterapii, pawilon P4, sala 1/21) przeprowadzono warsztat praktyczny pt.  „Zdrowy kręgosłup - podstawą zdrowego życia. Oceń swoją postawę ciała metodą fotogrametryczną” Podczas warsztatu przedstawiono i wykonano badanie postawy ciała w wykorzystaniem metody fotogrametrycznej. W warsztacie uczestniczyły osoby dorosłe, po wcześniejszym zgłoszeniu (osoby zapisywały się drogą mailową). Każdy z uczestników warsztatu otrzymał wydruk analizy postawy ciała w wraz z opisem i zaleceniami i wskazówkami (wysłane drogą mailową do każdego z uczestników warsztatu). Warsztaty poprowadziły dr Katarzyna Barczyk-Pawelec i dr Arletta Hawrylak.

Katedra Terapii Zajęciowej
Zakład Humanistyczno-Społecznych Podstaw Rehabilitacji
Dr Rafał Bugaj

W dniach 16-25 września 2017 r. w obiektach AWF we Wrocławiu przeprowadzono warsztaty i wykłady:

 1. „Tai chi jako gimnastyka zdrowotna” - 16 – 17.09.2017. Park wiedzy, Promenada Staromiejska, pl. Teatralny, wpółprowadzący: dr Katarzyna Bulińska. W trakcie warsztatu uczestnicy poznawali podstawowe założenia, zasady oraz sposób prowadzenia ruchów w tai chi jako gimnastyce zdrowotnej, liczba uczestników: ok. 15
 2. „Etyka w rehabilitacji”, AWF Wrocław, al. Paderewskiego 35, sala 2/12, budynek P4, współprowadzący: dr Krzysztof Pezdek. W trakcie wykładu uczestnicy poznali podstawowe dylematy i zasady dotyczące miejsca etyki w zawodach związanych z rehabilitacją. W dyskusji skupiono się na zawodach fizjoterapeuty oraz terapeuty zajęciowego.
 3. Wykład, warsztat i dyskusja „Terapia zajęciowa w rehabilitacji – perspektywa i narzędzia”, miejsce: AWF Wrocław, al. Paderewskiego 35, sala 2/12, budynek P4, współprowadzący: dr Miłosz Kuśnierz. Wykład oraz dotyczyły nowoczesnej terapii zajęciowej jako formy rehabilitacji. W części warsztatowej skupiono się na jednym z narzędzi wykorzystywanym w terapii zajęciowej –COPM.
 4. Wykład i warsztat „Tai chi jako gimnastyka zdrowotna”, miejsce: AWF Wrocław, al. Paderewskiego 35, sala 1/42, budynek P4, współprowadzący: dr Katarzyna Bulińska. Wykład przedstawiał podstawowe założenia ruchowej tai chi. W części warsztatowej wykorzystano elementy 24 pekińskich – najbardziej popularnej formy tai chi na świecie.

 

Zakład Gimnastyki
Dr hab. Małgorzata Sobera

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pracownicy Zakładu Gimnastyki przeprowadzili warsztaty (22.09.2017), dla dzieci klasy szóstej szkoły podstawowej (30 osób), o tematyce „Jak ćwiczenia gimnastyczne wpływają na kontrolę równowagi ciała”. Współprowadzący: dr P. Piestrak, dr R. Serafin, dr H. Sienkiewicz, dr A. Sikora, dr A. Tomaszewska.