X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 28 - 09 Procedura wdrażania Logo HR Excellence in Research

W dniu 15.09.2017r. nasza uczelnia przesłała do Komisji Europejskiej deklarację poparcia dla zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W związku z tym Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozpoczęła procedurę wdrożenia na naszej Uczelni Logo HR Excellence in Research

Wdrożenie Strategii HR dla naukowców w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest jednym z priorytetowych działań w ramach dążenia do stworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej, podniesienia jakości tej pracy i prowadzonych w jej ramach badań, a także zagwarantowania transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców.

Akademia Wychowania Fizycznego deklarując poparcie dla zasad zawartych w Karcie i Kodeksie, a tym samym przystępując do uzyskania logo „HR Excellence in Research”, zobowiązuje się do przeprowadzenia wewnętrznej analizy, która ma ocenić, w jakim stopniu jej funkcjonowanie jest spójne z Kartą i Kodeksem oraz przygotowania Strategii HR i Planu działań określających wdrożenie europejskich standardów dotyczących warunków pracy naukowców. 

W październiku 2017r. pracownicy naukowi naszej uczelni zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza ankiety analizy wewnętrznej.

Uzyskanie Logo HR jest to wyróżnienie i prestiż dla Uczelni, promocja wśród międzynarodowych organizacji i naukowców oraz premiowanie Uczelni w międzynarodowych konkursach grantowych (m.in. Komisji Europejskiej w programie Ramowym UE HORYZONT 2020), a także premiowanie w krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz programach finansowania nauki ze środków MNiSW. Jest to również wzrost atrakcyjności zatrudnienia dla pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami KE: https://www.euraxess.pl/