X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 04 - 06 Porozumienie z Polskim Związkiem Unihokeja podpisane

Porozumienie z Polskim Związkiem Unihokeja podpisane

W ostatnich dniach Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF oraz Prezes Polskiego Związku Unihokeja Marek Chomnicki podpisali porozumienie o współpracy.

Podpisane porozumienie zakłada realizację zajęć z unihokeja dla studentów AWF, w wymiarze 30 godzin, po których  uzyskają dyplom Asystenta Instruktora Unihokeja. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Katedry Gier Zespołowych.

Diagnoza zainteresowań aktywnością fizyczną, wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jednoznacznie wskazuje, że unihokej jest wśród nich bardzo popularny. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom oraz zapisom w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego w naszej Akademii kształcimy studentów, którzy będą przygotowani do realizowania zajęć z unihokeja. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od ponad pięciu lat realizuje zajęcia z Teorii i Metodyki Unihokeja jako obligatoryjne dla studentów pierwszego stopnia oraz zajęcia do wyboru pn. Unihokej dla wszystkich studentów naszej Uczelni. Nie jest to działanie przypadkowe. Cieszę się bardzo z podpisanego porozumienia z PZU, dzięki któremu nasi studenci uzyskają dodatkowe uprawnienia zawodowe, co pozwoli im być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy – powiedział JM Rektor Rokita.

Ogromnie cieszymy się z podpisania porozumienia z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od kilku lat popularyzujemy unihokej w województwie dolnośląskim poprzez projekt "Unihokej - uczy, bawi i wychowuje", w ramach którego współpracowaliśmy również w zakresie szkoleń dla lokalnego środowiska. Unihokej jest bardzo popularną dyscypliną sportową w polskich szkołach. Wydaje się czymś naturalnym, aby na etapie kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego polskie uczelnie kształciły adeptów z zakresu podstaw unihokeja. Chcemy jako związek współpracować z innymi uczelniami w Polsce, prowadzimy kolejne rozmowy w tej sprawie. - powiedział Prezes Marek Chomnicki.

Uczelnia otrzymała od Polskiego Związku Unihokeja sprzęt do unihokeja w postaci kijów oraz kasków bramkarskich. Nowo powstała drużyna AWF Wrocław, której opiekunem jest dr Sara Wawrzyniak, występuje również w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej.