X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 29 - 05 Uzupełniający terminarz czynności wyborczych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020

 

Termin Zdarzenie Organizator

od 30.05.2017 r.
wtorek

Zgłoszenie kandydatów na Dziekana
przez członków Kolegium Elektorów Wydziału Wychowania Fizycznego
Komisja Wyborcza
Wydziału Wychowania Fizycznego

od 30.05.2017 r.
wtorek

Wyrażenie pisemnej zgody na kandydowanie w wyborach Dziekana przez kandydatów zgłoszonych na wraz z oświadczeniem,
iż nie zachodzą żadne przesłanki wykluczające ich wybór oraz złożenie ewentualnego wniosku o zwołanie zebrania programowego z wyborcami
Komisja Wyborcza
Wydziału Wychowania Fizycznego

1.06.2017 r.
czwartek

OPCJONALNIE!
Otwarte zebrania programowe kandydatów na Dziekana z wyborcami
Komisja Wyborcza
Wydziału Wychowania Fizycznego
06.06.2017 r.
wtorek
godz. 13.00
Wybory Dziekana przeprowadzone na posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Wychowania Fizycznego Komisja Wyborcza
Wydziału Wychowania Fizycznego
09.06.2017 r.
piątek
OPCJONALNIE!
Zgłoszenie przez Dziekana kandydatów na prodziekana(ów)
Komisja Wyborcza
Wydziału Wychowania Fizycznego
20.06.2017 r.
wtorek

OPCJONALNIE!
Wyrażenie zgody przez większości przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład kolegium elektorów wydziałów na kandydaturę prodziekana do spraw studenckich

Komisja Wyborcza
Wydziału Wychowania Fizycznego
22.06.2017 r.
czwartek godz. 12.00

OPCJONALNIE!
Wybór prodziekana(ów) dokonany na posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Wychowania Fizycznego

Komisja Wyborcza
Wydziału Wychowania Fizycznego
22.06.2017 r.
czwartek godz. 13.00

OPCJONALNIE!
Wybory przedstawicieli do Senatu spośród profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Wychowania Fizycznego

Komisja Wyborcza
Wydziału Wychowania Fizycznego

 

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Marek Zatoń