X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 11 - 04 Konferencja "Jakość w Sporcie"

Konferencja

Wczoraj rozpoczęła się czwarta edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Jakość w Sporcie". Podczas dwóch dni będzie można poznać tajniki m.in. zarządzania, marketingu w sporcie, komunikacji i mediów, oraz rozwoju sportowego.

Źródło: SportGame.pl


IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jakość w Sporcie”

W dniach 20-21.04.2017 r. w pawilonie P4 naszej Uczelni odbyła się czwarta edycja konferencji naukowej pt. „Jakość w Sporcie”, organizowanej przez Katedrę Komunikacji i Zarządzania w Sporcie oraz Katedrę Doskonałości Biznesowej Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Honorowy patronat objął JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzeja Rokita, prof. AWF.

Ambicją tegorocznej edycji konferencji jest próba dookreślenia istoty, obszarów, aspektów i sposobów oceny jakości w szeroko rozumianym sporcie. We współczesnych organizacjach jakości i wartościom przydaje się szczególnego znaczenia. Te dwa czynniki traktowane są jako kluczowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej, gdyż w dobie globalizacji i unifikacji są najtrudniejsze do skopiowania. O ile w obszarze biznesu i organizacji problematyka jakości jest jedną z priorytetowych, o tyle w sporcie jest ona fragmentarycznie badana i sygnalizowana.

Konferencja, w której uczestniczyć będą przedstawiciele różnych nauk, administracji sportowej, środowisk samorządowych i biznesu sportowego, stwarza szansę na wyeksponowanie i wypromowanie tematyki jakości w sporcie. Szczególną wartością konferencji, poza sesjami tematycznymi, wydają się trzy dyskusje panelowe – eksperckie, dedykowane wszystkim jej uczestnikom.

W imieniu Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Gabriel Łasiński


 

Więcej informacji

 

Fotoreportaż, fot. Adam Stępień

więcej

Fotoreportaż, fot. Andrzej Nowak

więcej

Fotoreportaż, fot. Henryk Nawara

więcej