X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 16 - 03 Zaproszenie na wykład

Informacje o autorze

Sławomir Piechota - radca prawny; w latach 1994-2005 radny Rady Miejskiej Wrocławia, w tym jej przewodniczący; od 2005 r. poseł na Sejm RP, w tym w latach 2007-2015 przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a od 2015 r. przewodniczący Komisji ds. Petycji; w r. 2012 sprawozdawca ustawy o ratyfikacji Konwencji ONZ z 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych

Laureat różnych nagród i wyróżnień, w tym za działania na rzecz osób niepełnosprawnych i dyskryminowanych. W 2003 jako pierwszy otrzymał tytuł "Człowieka bez barier" w plebiscycie TVP i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Konwencja Narodów Zjednoczonych "O prawach osób niepełnosprawnych"

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r.

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

Konwencja stanowi zatem swoisty drogowskaz – od nas wszystkich jednak zależy, czy i jak szybko będziemy umieli tą wskazywaną przez nią drogą podążać.