X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 30 - 03 Wykład pana Sławomira Piechoty

Wykład pana Sławomira Piechoty

Dnia 30 marca 2017 roku w murach naszej Uczelni na Wydziale Fizjoterapii, w ramach tzw "Złotych Wykładów", odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Sławomirem Piechotą. Pan Poseł wygłosił wykład pt. "Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych". Celem podpisanej przez Polskę Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Zapisy zawarte w konwencji stanowią swoisty drogowskaz – i to od nas wszystkich zależy, czy i jak szybko będziemy umieli tą wskazywaną drogą podążać. Podczas wykładu obecna była również Pani Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Katarzyna Sobańska-Laskowska. Do Rzecznika może zgłosić się każdy, kto potrzebuje wskazówek do obrony swoich praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Rzecznik rozpatruje także skargi dotyczące naruszania praw określonych w Konwencji.

Wygłoszony wykład spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszych pracowników, studentów wszystkich Wydziałów Akademii oraz osób spoza naszej Uczelni. Poprzez takie spotkania jak to z Panem Posłem Piechotą środowisko jeszcze bardziej się integruje, poszerzają się horyzonty myślowe a wygłoszone tezy skłaniają do refleksji.

Informacje o autorze

Sławomir Piechota - radca prawny; w latach 1994-2005 radny Rady Miejskiej Wrocławia, w tym jej przewodniczący; od 2005 r. poseł na Sejm RP, w tym w latach 2007-2015 przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a od 2015 r. przewodniczący Komisji ds. Petycji oraz Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych; w r. 2012 sprawozdawca ustawy o ratyfikacji Konwencji ONZ z 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych. Laureat różnych nagród i wyróżnień, w tym za działania na rzecz osób niepełnosprawnych i dyskryminowanych. W 2003 jako pierwszy otrzymał tytuł "Człowieka bez barier" w plebiscycie TVP i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Laureat różnych nagród i wyróżnień, w tym za działania na rzecz osób niepełnosprawnych i dyskryminowanych. W 2003 jako pierwszy otrzymał tytuł "Człowieka bez barier" w plebiscycie TVP i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Konwencja Narodów Zjednoczonych "O prawach osób niepełnosprawnych"

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r.

Fotoreportaż, fot. Andrzej Nowak

więcej