X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 04 - 03 Inauguracja "Uniwersytetu Młodego Odkrywcy"

Inauguracja

W dniu 4 marca 2017 o godz. 8.30 w budynku P-4 odbyła się uroczysta Inauguracja "Uniwersytetu Młodego Odkrywcy", projektu realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczystego otwarcia dokonał JM Rektor AWF Wrocław dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF w asyście Prorektorów:  prof. dr hab. Małgorzaty Słowińskiej-Lisowskiej, dr Agnieszki Pisuli-Lewandowskiej oraz dr hab. Ryszarda Bartoszewicza prof. AWF. Podczas uroczystej inauguracji obecni byli również Panowie Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Dominik Kłosowski, z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Najważniejsi tego dnia „młodzi” studenci odebrali pamiątkowe indeksy, co z pewnością było dla nich dużym przeżyciem. Wśród obecnych, podczas Immatrukulacji, dużą grupę stanowili rodzice i opiekunowie naszych nowych studentów, którzy z radością obserwowali całą uroczystość.

Po części oficjalnej wszyscy studenci „Uniwersytetu Młodego Odkrywcy” udali się na wykłady, warsztaty i laboratoria. Projekt, którego koordynatorami są dr hab. Halina Guła-Kubiszewska prof. AWF, dr hab. Jarosław Fugiel oraz dr Wojciech Starościak, zakończy się w czerwcu.

Doniesienia medialne:


W dniu 4 marca 2017 o godz. 8.30 w budynku P-4 odbędzie się uroczysta Inauguracja "Uniwersytetu Młodego Odkrywcy", projektu realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu otrzymała dofinansowanie od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu pt. Uniwersytet młodych i aktywnych -innowacyjne moduły zajęć z dziedziny nauk o kulturze fizycznej. Wniosek został złożony w ramach programu „Uniwersytet młodego odkrywcy”, w którym dofinansowanie otrzymały projekty popularyzujące naukę oraz badania naukowe i ich zastosowanie wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Przedmiotem projektu realizowanego przez AWF Wrocław jest nabycie przez uczestników projektu wiedzy w zakresie wpływu nauk o kulturze fizycznej na jakość życia i funkcjonowanie organizmu. Projekt ma na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej uczestników w zakresie wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka, dociekliwości w poznawaniu mocnych i słabych stron swojej motoryki w działaniach rekreacyjnych, sportowych oraz zdrowotnych, a także rozwijanie motywacji do uczenia się kreatywnego i odpowiedzialności za własne działania. W projekcie przewidziano:

  • realizację zajęć edukacyjno-badawczych, z wykorzystaniem pracowni naukowych AWF Wrocław,
  • opracowanie innowacyjnego elektronicznego narzędzia do monitorowania indywidualnego rozwoju ucznia,
  • opracowanie nowatorskiego programu „Autoedukacja młodzieży do kultury fizycznej”.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas IV i V Szkół Podstawowych we Wrocławiu nr 36, 45 i 91. W okresie od marca do czerwca 2017 roku będą oni uczestniczyli w laboratoriach, wykładach i warsztatach realizowanych na ternie AWF Wrocław. Inauguracja odbędzie się w dn. 4 marca 2017 r. o godz. 8.30 w budynku P-4.

Na zakończenie projektu zaplanowano festyn, który będzie wydarzeniem popularyzującym osiągnięcia projektu. Zostanie on zorganizowany na terenie AWF Wrocław z wykorzystaniem obiektów i sprzętu naukowego Uczelni


Link do ogłoszonych zwycięzców programu:

 

Fotoreportaż, fot. Aleksy Kubiak

więcej