X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 03 - 02 Dofinansowanie projektu z MNiSW

Dofinansowanie projektu z MNiSW

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu pt. Uniwersytet młodych i aktywnych -innowacyjne moduły zajęć z dziedziny nauk o kulturze fizycznej.

Wniosek został złożony w ramach programu „Uniwersytet młodego odkrywcy”, w którym dofinansowanie otrzymały projekty popularyzujące naukę oraz badania naukowe i ich zastosowanie wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.

Przedmiotem projektu realizowanego przez AWF Wrocław jest nabycie przez uczestników projektu wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu wpływu nauk o kulturze fizycznej na jakość życia i funkcjonowanie organizmu. Projekt ma na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej uczestników w zakresie wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka, dociekliwości w poznawaniu  mocnych i słabych stron swojej motoryki w działaniach rekreacyjnych, sportowych oraz zdrowotnych, a także rozwijanie motywacji do uczenia się kreatywnego i odpowiedzialności za własne działania.

W projekcie przewidziano:

  • realizację zajęć edukacyjno-badawczych, z wykorzystaniem pracowni naukowych AWF Wrocław,
  • opracowanie innowacyjnego elektronicznego narzędzia do monitorowania indywidualnego rozwoju ucznia,
  • opracowanie nowatorskiego programu „Autoedukacja młodzieży do kultury fizycznej”.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej nr 45 we Wrocławiu. W okresie od marca do czerwca 2017 roku będą oni uczestniczyli w laboratoriach, wykładach i warsztatach realizowanych na ternie AWF Wrocław.

Na zakończenie projektu zaplanowano festyn, który będzie wydarzeniem popularyzującym osiągniecia projektu. Zostanie on zorganizowany na terenie AWF Wrocław z wykorzystaniem obiektów i sprzętu naukowego Uczelni.

Projekt opracowany został przez:

W zakresie merytorycznym (koncepcja i nowatorskie rozwiązania w projekcie):

  • dr. hab. Halina Guła - Kubiszewska, prof. AWF
  • dr hab. Jarosław Fugiel
  • dr Wojciech Starościak

 W zakresie techniczno–finansowym (spełnienie kryteriów oceny, budżet projektu, zgodność z wytycznymi konkursowymi oraz z regulaminem konkursu):

  • dr Małgorzata Miszkurka
  • mgr Izabela Moska