X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 08 - 05 Wieczór Naukowca 2017

Wieczór Naukowca 2017

Konferencja „Wieczór Naukowca 2017” była podsumowaniem rocznej działalności Studenckich Kół Naukowych na naszej Uczelni. Dla wszystkich młodych naukowców był to szczególny czas dzielenia się swoimi badaniami oraz nabierania doświadczenia w zwięzłym prezentowaniu swojego dorobku.

W Konferencji wzięło udział czynny 75 młodych naukowców z AWF Wrocław (57), Politechniki Śląskiej (5), Politechniki Wrocławskiej (5), AWF Katowice (3), AWF Poznań (1), Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (1), UKW Bydgoszcz (1) prezentując łącznie 52 prace: 20 w formie ustnej i 32 w formie plakatowej, w pięciu sesjach: sesji nauk o sporcie (5), nauk o zdrowiu (5), nauk humanistycznych (5), prac z zakresu biomechaniki i bioinżynierii (5) oraz w interdyscyplinarnej sesji posterowej (32).

Konferencja rozpoczęła się w środę, 10 maja, o godz. 14.30. Zgromadzonych gości powitali: przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Sławomir Winiarski oraz Rektor dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF we Wrocławiu, który objął patronat honorowy nad Konferencją. Po oficjalnym przywitaniu gości a także po życzeniach udanej naukowej zabawy, nadszedł czas na wykład inauguracyjny. Przedstawiony on został przez prof. dr hab. Grzegorza Jurasa z AWF Katowice, a tytuł brzmiał: „Jak obiektywny pomiar może dać subiektywne rezultaty?”. Innymi zaproszonymi wykładowcami byli: dr hab. Joanna Szczepańska – Gieracha z tematem: „Rola wirtualnej rzeczywistości w procesie rehabilitacji”, oraz  dr hab. Adam Siemieński pt. „O stabilności w ruchu obrotowym”. Po zakończeniu obrad wieczorową porą, uczestnicy udali się w okolice Pól Marsowych by wspólnie rozpocząć biesiadę przy grillu. Podczas tego bankietu jury Komitetu Naukowego, pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Słowińskiej-Lisowskiej postanowiło wyróżnić po jednej pracy z każdej z sesji ustnych oraz kilka posterów. I tak:

  • w Sesji nauk o sporcie wyróżnienie otrzymała Daria Rudnik (III st., AWF Wrocław) za pracę pt.: „Porównanie wybranych parametrów biomechanicznych skoku startowego u osób prezentujących zróżnicowany poziom sportowy”.
  • w Sesji nauk o zdrowiu wyróżnienie otrzymali Edmund Glibowski (II rok, III st., AWF Wrocław) i Tomasz Sipko za prace pt. „Powtarzalność pomiarów sił reakcji podłoża w teście „SIT-TO-STAND” w czynnościach dnia codziennego”.
  • w Sesji nauk humanistycznych wyróżnienie otrzymała Aleksandra Sadziak (I rok III st., AWF Wrocław) za pracę pt. „Sprężystość psychiczna nauczycieli szkół specjalnych i szkół masowych”.
  • w Sesji prac z zakresu biomechaniki wyróżnienie otrzymali Andrzej Bieniek (II rok, III st., Politechnika Śląska), Katarzyna Jochymczyk-Woźniak, Kamil Joszko, Marek Gzik, Aleksandra Panuś za pracę pt.: „Opracowanie metodyki inżynierskiego wspomagania projektowania zindywidualizowanych ortez stawu skokowego, analiza zmęczeniowa”.

W sesji plakatowej wyróżnienia otrzymali:

  • Natalia Danek (II rok, II st., AWF Wrocław), Kamil Michalik za pracę pt.: „Wpływ autorskiego programu treningu motorycznego na zmiany cech motorycznych u zawodników trenujących piłkę nożną”.
  • Anna Kamieniarz (III rok, III st., AWF Katowice) Damian Kania, Wioletta Kurpas, Kajetan J. Słomka, Grzegorz Juras za pracę pt.: „Charakterystyka zmian wybranych parametrów posturograficznych podczas inicjacji chodu w różnych warunkach u osób z chorobą Parkinsona”.
  • Krystian Rubajczyk (III rok, III st., AWF Wrocław), Kamil Świerzko za pracę pt. „Podwójnie pokrzywdzeni? Efekt Daty Urodzenia w polskiej koszykówce”.

Źródło: SportGame.pl

W sesji plakatowej przyznano również wyróżnienie zbiorowe 7 posterom, których współautorem byli dr Miłosz Kuśnierz i dr Rafał Bugaj. Były to propozycje przewodników klinicznych w Terapii Zajęciowej w zakresie geriatrii, pediatrii, psychiatrii, reumatologii, neurologii, ortopedii i traumatologii oraz niepełnosprawności uczenia się (LD).

Konferencja zakończyła się w czwartek 11.05.2017r. wspólnym Śniadaniem z Rektorem.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu naukowego przedstawionych prac i dziękujemy za Wasz wkład w przygotowanie konferencji Wieczoru Naukowca 2017!

Do zobaczenia w przyszłym roku !

dr inż. Sławomir Winiarski
Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WN2017

 

oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego w składzie:
dr Artur Struzik (Wiceprzewodniczący)
mgr Joanna Mencel (Sekretarz)
dr Agnieszka Pisula-Lewandowska, dr Sara Wawrzyniak, mgr Weronika Pawlaczyk, Joanna Tołpa, Daria Handke, Alicja Bućko, Szymon Konieczny
www.wieczor.awf.wroc.pl

Fotoreportaż, fot. Henryk Nawara

więcej