X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Wszystkie aktualności z kategorii: Wspomnienia i nekrologi

 • 2009Otwarte konkursy na stanowiska

  więcej

 • 1909Zawiadomienie o wyborze oferty

  Zawiadomienie o wyborze oferty dot. organizacji i przeprowadzenia w roku 2017 wydarzenia "Orientation day" dla grupy studentów zagranicznych programu Erasmus.

  - zawiadomienie

  więcej

 • 1909Narodowy Kongres Nauki - transmisja na żywo

  więcej

 • 1509Informacja dla kandydatów na studia II stopnia – kierunek Fizjoterapia

  Egzamin teoretyczny (test kompetencyjny) na II stopień Fizjoterapii odbędzie się
  we wtorek 19.09.2017 r. o godz. 10.00
  - zbiórka kandydatów o godz. 09.30

  więcej

 • 1409Posiedzenie Senatu naszej Akademii na odnowionym Stadionie Olimpijskim

  14 września odbyło się kolejne posiedzenie Senatu AWF Wrocław. Tym razem posiedzenie miało wyjątkowy charakter, ponieważ odbyło się w sali konferencyjnej odnowionego Stadionu Olimpijskiego.

  więcej

 • 1309Otwarty konkurs na stanowisko

  DZIEKAN
  Wydziału Wychowania Fizycznego
  AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
  ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
  asystenta w wymiarze 1,0 etatu
  w Katedrze Turystyki
  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1
  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn.
  zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
  Kandydat powinien posiadać wiedzę i dokonania w następujących obszarach naukowych:
  1. ekonomia, w tym analizowanie i ocena ekonomicznej efektywności nowych projektów w
  turystyce;
  2. zarządzanie, w tym w szczególności zarządzanie w turystyce, marketing, organizacja
  przedsięwzięć turystycznych, kierowanie zespołami.
  Oczekiwania:
  Kandydat powinien posiadać doświadczenia w następujących zakresach:
  1. dydaktyki akademickiej, w szczególności: w prowadzeniu zajęć ćwiczeniowych, seminariów,
  wykładów specjalistycznych;
  2. prowadzenia badań naukowych;
  3. opracowywania i prezentacji dokonań naukowych w formie artykułów, referatów, itp.,
  4. praktycznego uczestniczenia w zarządzaniu organizacjami turystycznymi.
  Wymogi formalne:
  Kandydat powinien posiadać:
  1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych,
  2. dorobek naukowy wyrażony w postaci publikacji, o łącznej liczbie ponad 30 punktów MNiSW;
  3. doświadczenie praktyczne związane z zarządzaniem, w szczególności w organizacjach
  turystycznych.
  Kandydat akceptuje zasadę, wg której AWF we Wrocławiu będzie jego podstawowym miejscem
  pracy.
  Wykaz wymaganych dokumentów:
  1. zgłoszenie udziału w konkursie (do Dziekana)
  2. życiorys
  3. zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych
  4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek
  publikacyjny
  5. oświadczenie zgodne z art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
  przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia
  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
  2135 z późn. zm.).
  Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac Akademii
  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala
  Wielofunkcyjna, pok. 17) lub przesłać na adres kadry@awf.wroc.pl do dnia 27.09.2017 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2017 r.

  więcej

 • 1209Wielkie święto sportu dla najmłodszych

  Festiwal sportu dla dzieci Wannado odbył się 9 września na terenie wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Na 47 stanowiskach prezentowały się 32 kluby i około 600 młodych zawodniczek i zawodników. Tereny festiwalowe odwiedziło ponad 1500 dzieci z rodzicami i opiekunami.

  więcej

 • 1109Akcja Rekrutacja - Wydział Nauk o Sporcie

  Przedłużona została rekrutacjia na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Nauk o Sporcie do dnia 22.09.2017 r.

  więcej

 • 1109Zaproszenie na inaugurację

  więcej

 • 0809Otwarty konkurs na stanowisko

  DZIEKAN
  Wydziału Nauk o Sporcie
  AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
  ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
  asystenta w wymiarze 1,0 etatu
  w Katedrze Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu
  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
  1. posiadanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej,
  2. posiadanie wiedzy merytorycznej do prowadzenia zajęć z zakresu motoryczności sportowca:
  - ukończony doktorat z zakresu motoryczności lub
  - ukończona specjalność Trener przygotowania motorycznego lub
  - ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania motorycznego,
  3. posiadanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu motoryczności sportowca:
  - staż w klubie sportowym z zakresu przygotowania motorycznego lub
  - staż z zakresu diagnozowania i monitorowania obciążeń treningowych,
  4. posiadanie tytułu trenera minimum klasy II z piłki siatkowej lub piłki ręcznej lub koszykówki,
  5. dobra znajomość języka angielskiego.
  Wykaz wymaganych dokumentów:
  1. zgłoszenie udziału w konkursie (do Dziekana)
  2. życiorys
  3. zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych
  4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek publikacyjny
  5. oświadczenie zgodne z art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
  Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 17) lub przesłać na adres kadry@awf.wroc.pl do dnia 22.09.2017 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2017 r.

  więcej