X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Wszystkie aktualności

 • 0606Zgromadzenie Plenarne KRASP

  4 czerwca 2016 zakończyły się trzydniowe obrady Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Podczas spotkań na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej dyskutowano bieżące zagadnienia oraz wybrano nowe władze KRASP.
  W wyniku głosowania nowym przewodniczącym został prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, który uzyskał 81 głosów wszystkich uprawionych do głosowania i obecnych na sali członków KRASP. Zastępcami przewodniczącego zostali: prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Rektor-Elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  więcej

 • 0606AWF we Wrocławiu Mistrzem Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2015-2016

  01 czerwca 2016 r. w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS   miało miejsce podsumowanie rywalizacji prowadzonej w ramach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej. W uroczystości  z ramienia władz Uczelni  wzięli udział: Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Juliusz Migasiewicz, Rektor – Elekt, Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF kanclerz  dr Zdzisław Paliga i  Prodziekan dr  Agnieszka Pisula-Lewandowska.

  więcej

 • 0306Porozumienie o współpracy

  W dniach 23 maja – 1 czerwca 2016r. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu po raz drugi gościła delegację z University of Wisconsin-River Falls, USA.

  Podczas pobytu 25 maja 2016r JM Rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz podpisał porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z University of Wisconsin a Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zofia Ignasiak umowę bilateralną w ramach programu Erasmus+.  Podpisanie tych ważnych dla naszej uczelni dokumentów odbyło się w obecności Rektora elekta dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF oraz mgr inż. Moniki Ileckiej-Folcik- koordynatora programu Erasmus.

  więcej

 • 0106Zaproszenie na cykl spotkań

  medytacja_i_eksperesja_ruchu1.jpg

  więcej

 • 3105Posiedzenie Senatu

  25 maja 2026 r w Sali Kominkowej odbyło się posiedzenie Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Obrady poprzedziła miła uroczystość wręczenia  nagród laureatom Studenckiej Konferencji Naukowej, zrealizowanej pod hasłem „Wieczór Naukowca”. W uroczystości uczestniczyli także pracownicy Uczelni, opiekunowie nagrodzonych osób. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, w tym roku wzięło w niej udział 35 młodych naukowców.  Oto lista osób, które miały możliwość  dostąpienia zaszczytu odebrania gratulacji i upominków od Rektora Akademii prof. Juliusza Migasiewicza i Rektora Elekta dr. hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF Wrocław.

  więcej

 • 3105Spotkanie u Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

  Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz spotkał się z rektorami i rektorami- elektami wrocławskich uczelni.

  więcej

 • 3005Zaproszenie na wykład i panel dyskusyjny

  baner_dbc_creator.jpg

  więcej

 • 2905IX Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży

  onkoigrzyska1.jpgIX Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży już za nami. W sobotę - 4 czerwca 2016 r. – stadion lekkoatletyczny znowu należał do nas J W słońcu i radości rywalizowały dzieci z Polski, Czech i Słowacji.

  Uroczystego otwarcia Onkoigrzysk dokonali: Prorektor ds. Nauczania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Anna Skrzek, Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu prof. Alicja Chybicka oraz Przedstawiciel Czechów i Słowaków: prof. Petr Sedlaczek z Kliniki Dětské Hematologie a Onkologi w Pradze. Obecni byli również wybitni sportowcy: Sławomir Szmal, Grzegorz Grzyb, Maciej Janowski oraz siatkarki Impel Wrocław.

  więcej

 • 2605X Piknik „Pod kasztanami” dla uczczenia XXV - lecia Stowarzyszenia Absolwentów AWF

  Już po raz dziesiąty z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów AWF miało miejsce plenerowe spotkanie byłych studentów naszej Uczelni. Jak co roku piknik zrealizowano w miejscu szczególnie nam bliskim, pomiędzy obiektami dydaktycznymi usytuowanymi przy ul Witelona 25 i 25a, gdzie przed laty odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału. Uroczystego otwarcia dokonał prezes Stowarzyszenia dr Władysław Kopyś, który po przywitaniu przybyłych gości: absolwentów i pracowników Uczelni, oddał głos Rektorowi Elektowi Akademii - dr. hab. Andrzejowi Rokicie, prof. AWF Wrocław. Pełniący funkcję prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego dr hab. Andrzej Rokita w miłych słowach odniósł się do wydarzenia, zapewniając na zakończenie wystąpienia, że współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem i Władzami Uczelni będzie miała nadal owocny i serdeczny charakter.

  więcej

 • 2605XVII Regaty o Puchar JM Rektora AWF Wrocław

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII edycji Regat o Puchar Przechodni JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu! Informujemy, że impreza odbędzie się 28 i 29 maja 2016 roku na  olejnickiej  Przystani Żeglarskiej AWF.  Żeglujemy  w załogach 3-osobowych, jachty zapewnia organizator.

  więcej