X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Wszystkie aktualności

 • 0204Obwieszczenie wyborcze

  Zwołuję zebranie wyborcze w dniu 16 kwietnia 2019 (wtorek) o godzinie 11.30 w sali 2/4 w budynku P4 wszystkich nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora i stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych na pełnym etacie na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWF Wrocław, w celu uzupełniającego wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Wychowania Fizycznego.

  Przewodniczący
  Wydziałowej Komisji Wyborczej
  Dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF Wrocław

  więcej

 • 1103"Gala Sportowca" w mediach

  Za nami XXVI Plebiscyt „Życia Akademickiego”. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tegorocznej Gali zamieszonych w mediach

  więcej

 • 0903Absolwent naszej Uczelni, Mikołaj Zarzycki, otrzymał prestiżowe stypendium Marii Skłodowskiej-Curie

  Stypendium Marii Skłodowskiej-Curie, to bardzo prestiżowe stypendium, które pozwala naukowcom na rozwój międzynarodowej kariery zawodowej. Uzyskanie tego stypendium „otwiera drogę” do realizacji indywidualnych projektów badawczych, rozwijania kompetencji badawczych i pozanaukowych w europejskich instytucjach akademickich i organizacjach z sektora pozaakademickiego. Pan Mikołaj jako młody i początkujący naukowiec startował w kategorii ESR, czyli „early stage researcher”. W lipcu 2018r. ukończył studia I stopnia na Wydziale Fizjoterapii oraz studia psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

  więcej

 • 0703Życzenia z okazji Dnia Kobiet

  więcej

 • 0603Wyniki XXVI Plebiscytu „Życia Akademickiego” na najlepszego sportowca i trenera AWF i KS AZS AWF we Wrocławiu w 2018 roku – relacja z Gali

  05 marca 2019 roku, tym razem  w  budynku P4, odbyła się uroczysta Gala i ogłoszenie wyników XXVI Plebiscytu „Życia Akademickiego” na najlepszego Sportowca i Trenera Akademii Wychowania Fizycznego i Klubu Sportowego AZS-AWF we Wrocławiu w 2018 roku. Uroczystość została zorganizowana pod patronatem JM Rektora dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF i dr Agnieszki Pisuli - Lewandowskiej - Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego oraz przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego przy współudziale Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław, Redakcji „Życia Akademickiego”, Biura Promocji Uczelni, Biura ds. Studenckich i Sportu Akademickiego, Centrum Informatycznego oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego.

  więcej

 • 2502Inauguracja Akademii - Bezpieczny Senior

  W dniu 21.01.2019 roku w obecności JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzeja Rokity, prof.AWF,  odbyła się inauguracja Akademii – Bezpieczny Senior, zorganizowanej dla słuchaczy UTW AWF Wrocław przez Komendę Miejską Policji. Uroczystość uświetnili swoją obecnością następujący goście: Dorota Feliks – Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (reprezentowała Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka), Robert Pawliszko Dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora, Tadeusz Lenkiewicz Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, nadkom. Karol Pawłowski I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Kapitan Piotr Piątek Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Wrocławiu, kom. Joanna Cieciorko – pełniąca obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP we Wrocławiu, st. insp. Paweł Grąbczewski – Straż Miejska Wrocławia, Zespół ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych, dr hab. Ryszard Bartoszewicz prof. AWF Wrocław Prorektor ds. Nauczania, dr Agnieszka Pisula-Lewandowska Prorektor ds. Studenckich i Sportu, Dr hab. Małgorzata Mraz prof. AWF Wrocław - Członek Rady Naukowo-Programowej UTW AWF we Wrocławiu.

  więcej

 • 2002"Taniec etniczny może pomóc w leczeniu Parkinsona" - innowacyjny projekt realizowany na Wydziale Fizjoterapii

  Na Wydziale Fizjoterapii w Katedrze Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu jest realizowany innowacyjny projekt "Taniec etniczny może pomóc w leczeniu Parkinsona" finansowany ze środków na badania służące rozwojowi młodych naukowców i doktorantów.
  Kierownikiem projektu jest doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu mgr Ewelina Wierzbicka, sama terapia będzie prowadzona przez specjalistę terapii tańcem dr Agnieszkę Zygmont natomiast opiekę naukową sprawuje Pani dr hab. Małgorzata Mraz prof. AWF.

  więcej

 • 1302Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej

  Informujemy, że  szkolenie „ Edukacja Wojskowa Studentów w ramach Legii Akademickiej” część teoretyczna rozpocznie się 23.03.2019 r. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Centrum Doskonalenia Kadr Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (pok. 013 przy ul. Witelona 25, tel. 71-34-73-185).

  więcej

 • 1202Zofia Dowgird – ostanie pożegnanie

  Ze smutkiem w sercach ale pełni dobrych wspomnień odprowadziliśmy w słoneczny lutowy dzień na miejsce wiecznego spoczynku nestora naszej Akademii, współtwórczynię Słonecznej Uczelni – doc. dr. Zofię Dowgird. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli: rodzina, przedstawiciele władz Uczelni wraz z JM Rektorem AWF we Wrocławiu dr. hab. Andrzejem Rokitą, który w serdecznym, przejmującym wystąpieniu w imieniu całej naszej społeczności akademickiej pożegnał zmarłą. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli także rektorzy AWF we Wrocławiu ubiegłych kadencji: prof. Tadeusz Bober, prof. Krzysztof Sobiech, prof. Tadeusz Koszczyc i prof. Juliusz Migasiewicz, a także nauczyciele akademiccy, studenci, absolwenci i liczne grono przyjaciół.

  więcej

 • 1102XXXIII Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza

  W minioną niedzielę, 3 marca rozegrano XXXIII  Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza. Organizatorem zawodów była Katedra Rekreacji AWF Wrocław. Memoriał odbył się pod patronatem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF i dzięki  wsparciu prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego dr Agnieszki Pisuli-Lewandowskiej.

  więcej