X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Wszystkie aktualności

 • 0911Olimpiady Specjalne

  26 października 2017 r. odbyły się zawody w ramach stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego. Wydarzenie to nazwane jest Dniem Treningowym Programu Aktywności Motorycznej i przeznaczone dla osób z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną. Od lat w tych zawodach jako wolontariusze uczestniczą studenci kierunku Terapia Zajęciowa oraz studenci kierunku Wychowania Fizycznego o specjalności Wychowanie Fizyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia Zajęciowa bierze udział w charakterze opiekunów ekip zawodników przyjeżdżających z terenu całego Dolnośląska, a Wychowanie Fizyczne w charakterze sędziów zawodów. W zawodach wzięło udział 120 specjalnych sportowców, 60 trenerów oraz 50 wolontariuszy.

  więcej

 • 0811Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Fizjoterapii

  Komisja Wyborcza Wydziału Fizjoterapii informuje, że w dniu 7 listopada 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające dwóch przedstawicieli Kurii Studentów Wydziału Fizjoterapii do Rady Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020. W wyniku głosowania mandat członka Rady Wydziału  uzyskali:

  więcej

 • 0511Obozy dydaktyczne w Olejnicy

  Od 1964 roku w Olejnicy - małej miejscowości położonej na ziemi leszczyńskiej - realizowane są programowe, letnie obozy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Inicjatorką lokalizacji dydaktycznych zgrupowań młodzieży w tym miejscu jest nestorka naszej Uczelni, uhonorowana najwyższym wyróżnieniem Laurem Akademii - doc. dr Zofia Dowgird. W tym roku, z ramienia dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Teresy Sławińskiej-Ochli funkcję kierowników obozów pełnili: koordynator przygotowań i realizacji obozów - dr Michał Załęski oraz dr Ludwika Kosińska i mgr Wojciech Bigiel. Podobnie jak w latach ubiegłych w Olejnicy z młodzieżą spotkał się Rektor AWF we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.

  więcej

 • 2410Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

  W tym roku Święto Akademii Wychowania Fizycznego odbyło się w dn. 23 października. Podczas uroczystości Laurem Akademii Wychowania Fizycznego wyróżniona została Pani Prof. dr hab. Zofia Ignasiak.
  W trakcie uroczystości miało miejsce odnowienia immatrykulacji absolwentów Uczelni studiujących w latach 1967 - 1971. Po raz pierwszy w historii Uczelni  uroczystego odnowienia dyplomów doktorskich po pięćdziesięciu latach dokonali Pan Profesor Stanisław Socha, Pan Profesor Zbigniew Naglak i Pan Profesor Marian Golema. 

  więcej

 • 2310Wręczenie dyplomów absolwentom roku akademickiego 2016/2017

  21 października br. na naszej Uczelni miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom z 2017 roku, w której uczestniczyli JM Rektor dr hab. Andrzej Rokita prof.nadzw. wraz z Prorektorami: prof. dr hab. Małgorzatą Słowińską-Lisowską, Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr Agnieszką Pisulą-Lewandowską, Prorektorem ds. Studenckich i Sportu Akademickiego oraz dr hab. Ryszardem Bartoszewiczem, prof. nadzw. Podczas uroczystości JM Rektor wraz Dziekanami (Panią prof. dr hab. Teresą Sławińską-Ochlą, Panią prof. dr hab. Anną Skrzek, Panem dr. hab. Tadeuszem Stefaniakiem prof. nadzw.) i Prodziekanami wręczył dyplomy magisterskie tegorocznym absolwentom.

  więcej

 • 2010Wybory uzupełniające do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

  19 października odbyły się na naszej Uczelni wybory uzupełniające do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Zostało wybranych ośmioro nowych członków. Są to kolejno: Katarzyna Szczepańska, Adam Mruk, Szymon Morga, Vitalii Kubay, Paulina Świerczyńska, Marta Lewkowicz, Katarzyna Włodarczyk, Wiktor Gogolewski. Następnie spośród całej 20-osobowej rady, został wybrany kolejny Przewodniczący URSS. Został nim jeden ze studentów, który kilka godzin wcześniej dostał się do Rady- Szymon Morga.

  więcej

 • 1910Złożenie kwiatów na grobach prof. Andrzeja Klisieckiego i prof. Zdzisława Zagrobelnego

  W dniu 19 października 2017 r. JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. wraz z przedstawicielami Uczelni, Panem prof. dr hab. Krzysztofem Sobiechem, Panią Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszką Pisulą-Lewandowską, Panem Prorektorem ds. Nauczania dr hab. Ryszardem Bartoszewiczem prof. nadzw., Panią Dziekan Wydziału Fizjoterapii prof. dr hab. Anną Skrzek, Panem Dziekanem Wydziału Nauk o Sporcie dr hab. Tadeuszem Stefaniakiem, prof. nadzw., Panem Prodziekanem ds. Nauczania Wydziału Wychowania Fizycznego dr. Ryszardem Błachą i Panem dr. Ireneuszem Cichym złożyli kwiaty na grobach założyciela naszej uczelni prof. Andrzeja Klisieckiego i Rektora 4-ech kadencji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Zdzisława Zagrobelnego.

  więcej

 • 1310XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii

  Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, Centrum Historii AWF Wrocław oraz Sekcją Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej zorganizowali XVI Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii”. Konferencja odbyła się w dniach 28-29 września 2017 r. w Ośrodku Sportowo-Dydaktycznym AWF Wrocław w Olejnicy pod patronatem JM Rektora AWF Wrocław dra hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF.

  więcej

 • 0910Nabór uzupełniający na wyjazdy na studia w semestrze letnim

  Zostało kilka wolnych miejsc i bardzo mało czasu aby przystąpić do naboru na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim.
  Zdecydowanych, zwartych i gotowych zapraszamy do złożenia dokumentów do dnia 13 października 2017.

  więcej

 • 0610Pokolenie W

  Pokolenie W to wspólny projekt miasta Wrocławia oraz działających dziesięciu państwowych uczelni. Projekt powstał z myślą o młodych ludziach, którzy w pewnym momencie swojego życia stają przed trudną decyzją dotyczącą swojej przyszłości i miejsca dla siebie. Jego celem jest zachęcenie ich do podejmowania studiów, a następnie pracy we Wrocławiu.

  więcej