X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Inne

Wszystkie aktualności

 • 1106Open Call for Tender to Purchase a License for Production and Distribution of a Set of Educational Balls for English-language Pre-School and Early School Education

  Subject of the Tender

  The call is directed to all interested entities to deliver a tender to purchase a license for a new set of educational balls, a unique and specially designed set of exercises and didactic methodology of teaching English-language subjects effectively in Pre-School (children aged 3 to 6 years) and Early School Education (children aged 6 to 10 years).
  The developed solution consists of unique and protected know-how of the Contracting Entity, new design and balls parameters as well as the original and unpublished research results confirming the effectiveness of the applied methodologies at this stage of education.
  The Contracting Entity provides for 2 territorial ranges of the granted licenses: (1) the European Union or (2) the United States and Canada. The Contracting Entity allows the possibility of obtaining an exclusive license in each of the listed areas.

  - Invitation to submit offers

     - Annex to the invitation


  Zaproszenie do składania ofert na zakup licencji na produkcję i dystrybucję
  zestawu piłek edukacyjnych
  do nauki przedmiotów anglojęzycznych
  w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  Przedmiot ogłoszenia

  Zaproszenie wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do złożenia oferty na zakup licencji na nowy zestaw piłek edukacyjnych, unikalny i specjalnie opracowany zestaw ćwiczeń oraz metodyk dydaktycznych do efektywnej nauki przedmiotów anglojęzycznych w edukacji przedszkolnej dzieci (wiek 3-6 lat) oraz edukacji wczesnoszkolnej dzieci (wiek 6-10 lat). Na wypracowane rozwiązanie składa się zarówno unikalne i chronione know-how Ogłaszającego, nowoopracowany wzór i parametry piłek do nauki przedmiotów anglojęzycznych oraz oryginalne i niepublikowane wyniki badań potwierdzające skuteczność zastosowanych metodyk na tym etapie edukacji. Ogłaszający przewiduje 2 zakresy terytorialne udzielonych licencji: (1) Unia Europejska lub (2) Stany Zjednoczone i Kanada. Ogłaszający dopuszcza możliwość uzyskania licencji wyłącznej na każdym z wymienionych obszarów.

  - Zaproszenie do skladania ofert

      - Załącznik do zaproszenia

  więcej