A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Galeria

Posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Sporcie

28 września 2017 r. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Sporcie. Uroczyste spotkanie, w którym uczestniczył JM Rektor AWF we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw., w dużej mierze poświęcone było jubileuszowi 5-lecia Wydziału.

W pierwszej części posiedzenia Dziekan Wydziału dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. nadzw., zaprezentował historię jednostki, podkreślając jej dynamiczny rozwój we wszystkich podstawowych sferach działalności: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. W ciekawym wystąpieniu przypomniał najważniejsze osiągnięcia Wydziału, m.in. uruchomienie nowych specjalności na studiach II stopnia, otrzymanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej oraz uzyskanie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Warto przypomnieć, że dzięki intensywnym staraniom władz Wydziału w obszarze doskonalenia procesu dydaktycznego znacząco wzrosła liczba studentów na kierunku Sport – z 388 w pierwszym roku działalności do 1021 w roku bieżącym.

Dziekan podziękował za duże zaangażowanie w działalności na rzecz Wydziału kończącym pracę w AWF we Wrocławiu: dr Katarzynie Kopeckiej-Piech i dr Annie Bronie. Słowa podziękowania skierował również do członków komisji rekrutacyjnej, której wytężona praca zaowocowała przyjęciem na Wydział w tym roku akademickim ponad 500 studentów. Z wyrazami szczerego uznania za niezwykle prężną aktywność zawodową zwrócił się także do zaproszonego na posiedzenie prof. Eugeniusza Bolacha, który ze względu na zmianę warunków zatrudnienia na Uczelni utracił mandat członka Rady Wydziału.

Miłym akcentem jubileuszowego spotkania było przekazanie przez Rektora na ręce Dziekana Wydziału, który kieruje nim od początków jego istnienia, podziękowań za dotychczasowe osiągnięcia. Gratulując sukcesów, Rektor wyraził nadzieję, że Wydział Nauk o Sporcie nadal będzie umacniał swoją wysoką pozycję, przyczyniając się tym samym do ciągłego podnoszenia rangi naszej Uczelni w kraju i na świecie.

Henryk Nawara
Centrum Historii Uczelni