A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Galeria

Studenci AWF we Wrocławiu wolontariuszami podczas X Dolnośląskiego Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych - 22.10.2015 r. w Dobroszycach

W dniu 22.10.2015 r. studenci AWF we Wrocławiu ze specjalności Wychowanie Fizyczne Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wspierali jako wolontariusze X Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Dobroszycach. Program Treningu Aktywności Motorycznej jest oficjalnym programem sportowo-rehabilitacyjnym Olimpiad Specjalnych przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które z różnych przyczyn (niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim, niepełnosprawność fizyczna lub autyzm), nie są w stanie rywalizować w oficjalnych dyscyplinach sportowych oraz przestrzegać zasad współzawodnictwa i przepisów sportowych Olimpiad Specjalnych. Dostosowane konkurencje sportowe, pomoc terapeuty, zaadaptowany sprzęt oraz brak współzawodnictwa sprawiają, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają szansę zademonstrować swoje maksymalne możliwości. Studenci AWF we Wrocławiu podczas tej niezwykle ważnej imprezy pełnili wymagającą precyzji i cierpliwości - funkcję sędziów. Swoje zadanie wykonali profesjonalnie, zasługując tym samym na szczególne podziękowania i gratulacje.   

dr Wojciech Wiliński
dr hab. Marta Wieczorek prof. AWF