A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Galeria

Spotkanie noworoczne studentów UTW z władzami Uczelni

W dniu 11.01.2019 roku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z przedstawicielami władz Uczelni, członkami Rady Naukowo-Programowej UTW AWF we Wrocławiu oraz prowadzącymi zajęcia dydaktyczne. Tegoroczne spotkanie rozpoczęto od krótkiego występu ZPT Kalina oraz złożenia życzeń na rozpoczynający się kolejny rok. Życzenia złożyli: Prorektor ds. Nauczania dr hab. Ryszard Bartoszewicz, oraz przedstawicielka Rady Programowo-Naukowej dr Walentyna Wnuk (doradca Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Seniorów). Po raz pierwszy gościliśmy w tym roku przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w osobach komisarz Eweliny Rosy oraz młodszego aspiranta Michała Kawalca, którzy w semestrze letnim będą nadzorować organizowaną w naszej Uczelni Akademię Bezpiecznego Seniora.

Spotkanie poprowadziły: kierownik UTW AWF we Wrocławiu dr Regina Kumala, Przewodnicząca Samorządu Studentów UTW AWF we Wrocławiu Mirosława Jarosz-Czajkowska oraz Beata Łupińska. Tegoroczne spotkanie obfitowało w wiele emocjonujących przeżyć związanych z prezentacją twórczości własnej studentów-seniorów oraz dokonań grup przygotowanych pod opieką m.in. dr Anny Malskiej - Śmiałowskiej i mgr Anny Strużyk. Szczególnym momentem spotkania była w tym roku krótka licytacja przedmiotów przekazanych przez studentów-seniorów, z której symboliczny dochód przekazano na potrzeby samorządu studentów UTW. Spotkanie zakończyło wspólne biesiadowanie.