A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Galeria

Obóz adaptacyjny - Olejnica 2018

Od 1964 roku w Olejnicy realizowane są programowe, letnie obozy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Inicjatorką lokalizacji zgrupowań młodzieży w tej miejscowości jest nestorka naszej Uczelni, uhonorowana Laurem Akademii - doc. dr Zofia Dowgird.

W tym roku, z ramienia dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego prof. dr. hab. Teresy Sławińskiej-Ochli funkcję kierowników obozów pełnili: koordynator przygotowań i realizacji obozów - dr Michał Załęski oraz dr Ludwika Kosińska, mgr Wojciech Bigiel i mgr Piotr Piwowarczyk.

Program obozów wypełniły m.in. zajęcia z pływania, żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa, gier rekreacyjnych, biegów na orientację, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Wieczorami studenci uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach rekreacyjno-sportowych i kulturalnych. Bogaty i wartościowy program zajęć oraz duże zaangażowanie kadry w realizację treści szkoleniowych po raz kolejny umożliwiły młodzieży zdobycie szerokiej wiedzy i opanowanie wielu ważnych umiejętności.

We wrześniu odbył się – udany w ocenie jego uczestników – przygotowany i zrealizowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego obóz adaptacyjny. Funkcję koordynatora z ramienia prorektor ds.Studenckich i Sportu Akademickiego dr. Agnieszki Pisuli-Lewandowskiej pełnił dr Piotr Zarzycki we współpracy z niżej podpisanym.

Henryk Nawara
Centrum Historii Uczelni