X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Nauka

2016.04.14-16 II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska

II MIĘDZYNARODOWY KONGRES REHABILITACJA POLSKA
14‐16 kwietnia 2016r.

Dwudniowy Kongres „Rehabilitacja Polska” będzie kontynuacją I Międzynarodowego Kongresu „Rehabilitacja Polska”, który odbył się w 2009 roku. Pierwsza edycja Kongresu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem środowiska medycznego, potwierdzonym znaczną frekwencją (ponad 1000 uczestników), jak również urozmaiconym i bardzo bogatym programem naukowym.

Z uwagi na dynamiczny i wielokierunkowy rozwój rehabilitacji, zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, który dokonuje się w ostatnich latach w Polsce i na świecie, organizatorzy są przekonani o potrzebie zorganizowania po 7 latach kolejnej edycji tego, istotnego dla specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii, spotkania naukowo‐szkoleniowego, umożliwiającego ocenę aktualnego stanu polskiej rehabilitacji, porównanie z dokonaniami rehabilitacji w Europie i na świecie, jak również przedyskutowanie strategii dalszego jej rozwoju.

Tak jak poprzedni, tegoroczny Kongres będzie obejmował najistotniejsze zagadnienia fizjoterapii i rehabilitacji, począwszy od aspektów historycznych, poprzez kształcenie i analizę zjawisk niepełnosprawności i funkcjonowania – od poziomu molekularnego po społeczny. Głównym zadaniem będzie przedstawienie aktualnych rozwiązań problemów klinicznych związanych z niepełnosprawnością, dotyczących praktycznie wszystkich gałęzi medycyny – w tym ortopedii i traumatologii, neurologii, pediatrii, kardiologii, pulmonologii, onkologii, psychiatrii, a w szczególności rehabilitacji medycznej. Na uwagę zasługują sesje poświęcone strategiom diagnostycznym i terapeutycznym dla celów fizjoterapii i rehabilitacji, opartym na bio‐psycho‐społecznym modelu funkcjonowania.

Dokonania Polskiej Rehabilitacji są znaczące. Należy przypomnieć, że w okresie ostatnich 2 lat obchodziliśmy 60 rocznicę utworzenia Stołecznego Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa, 55 rocznicę powołania pierwszego Towarzystwa Naukowego w zakresie rehabilitacji, tj. Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, jak również 45 rocznicę ogłoszenia i przyjęcia „polskiego modelu rehabilitacji”, który został zarekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia. Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do podsumowania i oceny stanu polskiej rehabilitacji w 2016 roku na tle światowych osiągnięć naukowych, zawodowych i organizacyjnych, które będą przedmiotem obrad II Kongresu Rehabilitacja Polska.

Organizatorzy są przekonani, że II Kongres Rehabilitacja Polska będzie największym i najważniejszym przedsięwzięciem naukowym i organizacyjnym w polskiej rehabilitacji i fizjoterapii w okresie ostatnich 7 lat. Stworzy warunki pogłębienia współpracy, integracji i podkreślenia naukowych osiągnięć środowisk medycznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Fakt, że przedstawiciele rehabilitacji i fizjoterapii, to obecnie jedna z najliczniejszych grup profesjonalistów wśród wszystkich dziedzin medycyny, a także końcowy cel rehabilitacji, jakim jest reintegracja socjalna, nadają Kongresowi szczególny wymiar prospołeczny.

Komitet Organizacyjny

zal_nr_3_oficjalny_baner_kongresu.jpg

Do pobrania: