X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Nauka

2016.05.17-18 Ruch turystyczny. Trendy-Badania-Organizacja

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
RUCH TURYSTYCZNY
TRENDY – BADANIA – ORGANIZACJA

Szczecin, 17-18 maja 2016

Zapraszamy Państwa do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ruch turystyczny. Trendy - Obszary - Organizacja", która odbędzie się w dniach 17 - 18 maja 2016 roku w Szczecinie.

Tematyka konferencji:

Ruch turystyczny jest zjawiskiem, którego skala współcześnie stale rośnie. Zmiany zachodzące w zachowaniach turystów pod wpływem czynników związanych z preferowanym stylem życia powodują między innymi uzupełnianie, a czasem nawet wypieranie tradycyjnych form turystyki przez ich nowoczesne formy. Ponadto pogłębianie zjawiska demokracji turystycznej (oznaczającej realizację aktywności turystycznej i rekreacyjnej przez grupy społeczne dotychczas z niej wykluczone) powoduje sukcesywne pojawianie się nowych uczestników przemieszczeń turystycznych charakteryzujących się specyficznymi potrzebami i oczekiwaniami. Rosnąca liczba turystów w połączeniu ze zmianami w stylu życia oraz paradygmatem zrównoważonego rozwoju determinuje funkcjonowanie rynku turystycznego oraz implikuje zmiany w formach obsługi turystów i charakterze oferty produktowej. Równocześnie nasilają się pozytywne i negatywne konsekwencje ruchu turystycznego w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, zarówno w odniesieniu do gospodarki i społeczeństwa, jak i środowiska przyrodniczego. Przedmiotem dyskusji podczas konferencji będą zagadnienia związane z tematyką ruchu turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:

 • Współczesne trendy w ruchu turystycznym
 • Nowe formy turystyki oraz modyfikacje klasycznych form turystyki
 • Obsługa ruchu turystycznego (pilotaż, przewodnictwo, animacja, informacja, usługi noclegowe, gastronomiczne i transportowe)
 • Biura podróży jako organizatorzy imprez turystycznych
 • Logistyka obsługi ruchu turystycznego
 • Jakość obsługi ruchu turystycznego
 • Determinanty rozwoju ruchu turystycznego (historyczne i współczesne)
 • Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego
 • Nowoczesne techniki informatyczne w obsłudze ruchu turystycznego
 • Główne obszary recepcji (i emisji) ruchu turystycznego
 • Pozytywne i negatywne konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego
 • Przestrzenne aspekty przemieszczeń turystycznych
 • Badania ruchu turystycznego
 • Kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego

Termin i miejsce konferencji:

Szczecin 17 - 18 maja 2016
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Cukrowa 8
Silver Hotel ****, Rondo H.Hakena 1

Rada Naukowa:

 • Prof. dr hab. Beata Meyer - przewodnicząca rady.  Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Małgorzata BednarczykUniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Jadwiga Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Stefan Bosiacki - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Ewa Dziedzic - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Barbara Marciszewska - Akademia Morska w Gdyni
 • Prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Piotr Oleśniewicz - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk - Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Andrzej Rapacz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Józef Sala - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jan Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Michał Żemła - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Materiały konferencyjne:

Zgłoszone w terminie oraz pozytywnie zrecenzowane artykuły naukowe zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego z serii Ekonomiczne Problemy Turystyki (aktualna ocena punktowa Komisji Wydawniczej MNiSW dla artykułów publikowanych na łamach tego periodyku wynosi 9 pkt)

Wstępny program Konferencji:

DZIEŃ I (17 maja)
08:30-09:00 Akredytacja uczestników konferencji (WZiEU)
09:00-11:00 Powitanie gości, I Panel konferencyjny (WZiEU)
11:00-11:30 Bufet kawowy (WZiEU)
11:30-13:30 II Panel konferencyjny (WZiEU)
13:30-14:30 Obiad (WZiEU)
14:30-17.15 Atrakcje kulturalne
17:15 Przejazd autokarem do Hotelu Silver****, zakwaterowanie
18:00-20:00 Atrakcje sportowe
20:00 Uroczysta kolacja z oprawą muzyczną w Hotelu Silver****

DZIEŃ II (18 maja)
08:00-10:00 Śniadanie (hotel)
10:00-11:30 III Panel konferencyjny (hotel Silver****)
11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-14:00 IV Panel konferencyjny oraz podsumowanie konferencji (hotel Silver****)
14:00-15:00 Obiad (hotel Silver****)
15:00 Zakończenie konferencji, wyjazd uczestników

Koszt udziału w Konferencji:

Opłata konferencyjna wynosi 850 zł brutto (z VAT) i obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym, dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 100 zł (łączna opłata 950 zł brutto z VAT) i obejmuje:

 • udział w obradach konferencyjnych
 • nocleg w hotelu Silver****
 • publikację artykułu*
 • materiały konferencyjne
 • wyżywienie (śniadanie, obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe)
 • udział w imprezach towarzyszących

*w ramach opłaty konferencyjnej każdy uczestnik może opublikować wyłącznie 1 artykuł naukowy

Koszt udziału w konferencji bez zgłoszenia referatu wynosi 600 zł brutto(z VAT).

Opłaty konferencyjne:

Opłaty konferencyjne należy uiścić na konto:
23 1030 1276 0000 0000 8352 0078
Bank Handlowy w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Oddział Wojewódzki w Szczecinie
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8

w tytule przelewu należy wpisać:
"opłata za konferencję turystyczną oraz imię i nazwisko uczestnika"

Ważne daty:

 • 30 września 2015 - termin zgłoszenia udziału w konferencji oraz nadsyłania streszczeń artykułów
 • 30 października 2015 - termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów
 • 30 listopada 2015 - termin wnoszenia opłaty za udział w konferencji

 

Pliki do pobrania: