X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Nauka

2015.10.15-16 Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości

III Forum Turystyki Europejskiej


„Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości”
OPEN YOUR MIND, CZYLI INNOWACJE W TURYSTYCE
 

  pod patronatem:
JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza

 w ramach obchodów 70. rocznicy powstania
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

  15-16 października 2015 r,  Wrocław

Rada Naukowa Konferencji :

 prof. dr hab. Krystyna Zatoń – przewodnicząca
Akademia Wychowania Fizycznegowe Wrocławiu, Polska

prof. dr hab. Janusz Olearnik – wiceprzewodniczący
Akademia Wychowania Fizycznegowe Wrocławiu, Polska

dr hab. Piotr Oleśniewicz – wiceprzewodniczący
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska

prof. dr hab. Kazimierz Denek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek
Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska

prof. dr hab. Piotr Migoń
Uniwersytet Wrocławski, Polska

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
Vysoká škola hotelová v Praze, Czech Republic

prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska

prof. dr hab. Eugeniusz Prystupa
Lviv State University of  Physical Culture, Lviv, Ukraina

prof. dr hab. Andrzej Rapacz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

prof. dr hab. Wiesław Siwiński
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska

prof. dr hab. Andrzej Świeca
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin, Polska

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Palacky Universitý, Olomouc, Czech Republic

prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Polska

dr hab. Wiesław Alejziak, prof. WSEPiNM
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Polska

doc. Tomáš Dohnal PeadDr. CSc
Technická Univerzita v Liberci, Czech Republic

dr hab. Dariusz Ilnicki
Uniwersytet Wrocławski, Polska

dr hab. Edyta Jakubowicz
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska

doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Technická Univerzita v Liberci, Czech Republic

dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Ostravská Univerzita v Ostravě, Czech Republic

dr hab. Janusz Marak, prof. WSH
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Polska

dr hab. Barbara Marciszewska, prof. AWFiS
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, w Gdańsku, Polska

dr hab. Beata Meyer, prof. US
Uniwersytet Szczeciński, Polska

dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US
Uniwersytet Szczeciński, Polska

doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovakia

dr hab. Krzysztof Widawski
Uniwersytet Wrocławski, Polska

dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki, Polska

doc. Martin Zvonaŕ, Ph.D.
Masaryk Universitý, Brno, Czech Republic


Celem III Forum jest skierowanie uwagi szerokiego środowiska turystycznego na możliwości rozwoju turystyki tkwiące w innowacjach, dokonanie oceny form, efektów i uwarunkowań innowacji w turystyce, ukazanie szans, które są zawarte w innowacyjnym podejściu do kreowania i wykonywania usług turystycznych.

Forum jest płaszczyzną międzynarodowej wymiany dokonań naukowo-badawczych i doświadczeń praktycznych, poglądów i przewidywań w obszarze szeroko pojętej turystyki. Zamiarem organizatorów Forum jest zgromadzenie w ramach tego wydarzenia naukowców i menedżerów, badaczy i wizjonerów, nauczycieli i komentatorów, a tym co ich połączy będzie dążenie do ukształtowania turystyki na miarę futurystycznych wyzwań XXI wieku.

Kluczowe słowa to: przyszłość, innowacyjność, wizjonerstwo – oczywiście w odniesieniu do turystyki -  oraz jej dzisiejszego i przyszłego oblicza. Prezentacje i dyskusje obejmują różne wymiary: światowy, europejski i regionalny, biznesowy i polityczny, przyrodniczy i ekonomiczny, indywidualny i społeczny. Jest tu miejsce dla każdej idei i wizji, dla każdego poglądu niosącego to, co nowe, odważne i korzystne dla turystyki.

Tematyka Forum skupia się wokół następujących zagadnień:

 1. Turystyka dziś i jutro – szanse i zagrożenia rozwojowe.
 2. Turystyka a nowe technologie.
 3. Blogi turystyczne – teraźniejszość i przyszłość.
 4. Portale branżowe – turystyka, rekreacja, hotelarstwo.
 5. Media społecznościowe i ich rola w rozwoju turystyki.
 6. Hotele przyszłości - innowacje w hotelarstwie.
 7. Innowacyjne zarządzanie i marketing w turystyce.
 8. Przykłady dobrych i złych praktyk.
 9. Środki wsparcia z Unii Europejskiej a rozwój innowacji w turystyce.
 10. Innowacje w kształceniu dla turystyki.

 Rada Programowa:

 • dr Wojciech Biliński – zastępca dyrektora Wydziału Sportu, Rekreacji i  Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Marek Ciechanowski – prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki
 • Rajmund Papiernik – dyrektor biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
 • Marek Pasztetnik – prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej
 • Magdalena Piasecka – prezes Convention Bureau Wrocław
 • Andrzej Wąsik– dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

 Publikacja:

Wybrane artykuły po pozytywnej opinii Rady Naukowej zostaną opublikowane w Rozprawach Naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (5 punktów – Wykaz MNiSzW (Część B), IC=4,040). Pozostałe, po pozytywnej recenzji ukażą się w Monografii Naukowej, która zostanie wydana przed Konferencją (4 punkty).Wymagania edytorskie: http://www.awf.wroc.pl/pl/article/1003/343/Wskazowki_dla_autorow/

 Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr hab. Piotr Oleśniewicz - przewodniczący
 • dr Izabela Gruszka – wiceprzewodnicząca
 • dr Anna Krajewska-Smardz - sekretarz
 • dr Justyna Cieplik
 • dr Marcin Dziedzic
 • dr Jolanta Barbara Jabłonkowska
 • dr Małgorzata Pstrocka-Rak
 • dr Mariusz Sołtysik
 • mgr Wojciech Fedyk
 • mgr Tomasz Smolarski

 Miejsce Konferencji:

Hotel im. Jana Pawła II ****, ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław

Koszt udziału w Konferencji obejmuje uczestnictwo w obradach, publikację, materiały konferencyjne, uroczystą kolację, 2 obiady, kawę i herbatę w przerwach i wynosi: 450 zł, nocleg w hotelu Jana Pawła II (płatny dodatkowo) 210 zł/ os. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,  BPH o/Wrocław, 42 1060 0076 0000 3210 0014 7743  z dopiskiem subkonto 4419

Terminy:

 • zgłoszenie udziału w Konferencji na załączonym formularzu do 20  kwietnia 2015 r.
 • przesłanie pełnej wersji artykułu do 31 maja 2015 r.
 • wniesienie opłaty konferencyjnej do 30 czerwca 2015 r.

Do pobrania: