X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Nauka

2017-09-28_29 Najnowsza Historia Kultury Fizycznej Polski i Polonii

 

KOMUNIKAT NR 1

Akademia Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu

Wydział Wychowania Fizycznego
Instytut Edukacji Szkolnej
Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

Sekcja Historii Kultury Fizycznej

Centrum Historii Uczelni AWF Wrocław

organizują

XVI  OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
NAJNOWSZA HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ
POLSKI I POLONII

w ramach

Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej

Olejnica
28-29  września  2017 r.


Miejsce:

Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy,
Olejnica, ul. Leśna 2
64-234 Przemęt

Cel konferencji:

Celem XVI konferencji Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii w ramach Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej jest zaprezentowanie wyników badań przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski oraz wymiana najnowszych doświadczeń pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem badaczy dziejów wychowania fizycznego, ruchu sportowego i rekreacyjno-turystycznego Polski i Polonii oraz mniejszości narodowych.

Komitet naukowy:

 • Dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF
 • Dr hab. Jerzy Eider, prof. US
 • Dr hab. Maciej Łuczak, prof. AWF
 • Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD
 • Dr hab. Renata Urban, prof. US
 • Dr hab. Stanisław Zaborniak, prof. URz
 • Prof. dr hab. Tomasz Jurek
 • Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc
 • Prof. dr hab. Wojciech Lipoński
 • Prof. dr hab. Leonard Nowak
 • Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki

Komitet organizacyjny:

 • Dr Rafał Szubert
 • Dr Ryszard Stefanik
 • Mgr Tomasz Siwiński
 • Mgr Anna Koziatek

Organizatorzy przewidują publikację prezentowanych prac w czasopiśmie „Rozprawy Naukowe” AWF Wrocław (8 pkt. wg rankingu MNiSW).

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to recenzowane czasopismo naukowe, w którym publikowane są prace obejmujące dziedzinę społecznych i humanistycznych nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, turystyce, zdrowiu i rehabilitacji.

Referaty – wymagania redakcyjne na podstawie regulaminu zawartego na stronie internetowej: www.rozprawynaukowe.pl

Szczegółowe informacje na temat terminu oddania tekstów oraz kosztów konferencji zostaną przedstawione w komunikacie nr 2.

Kontakt:  

Sekretariat Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej, tel.: (71) 347-31-09
e-mail: rafal.szubert@awf.wroc.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Wychowani a Fizycznego
Instytut Edukacji Szkolnej
Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej
ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław