X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Nauka

2017-05-23 II Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna - 15 lat z Eduballami

logo_awf.jpg

II Ogólnopolska
Konferencja Edukacyjna

23.05.2017, Wrocław

logo_isssg.jpg

15 lat z Eduballami – zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia
z wykorzystaniem piłek edukacyjnych Eduball

logo_eduball.jpg

Szanowni Państwo

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza Państwa na konferencję poświęconą wykorzystaniu piłek edukacyjnych Eduball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  Konferencja odbędzie w dniu 23 maja 2017 roku w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Cel konferencji

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników konferencji, w pracy z dziećmi na poziomie edu- kacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w zakresie wykorzystania piłek edukacyjnych Eduball.

Adresaci konferencji

 • Zaproszenie kierujemy do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli szkół i placówek pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczycieli wychowa- nia fizycznego, a także pracowników uczelni pedagogicznych, studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, wychowania fizycznego i fizjoterapii.

Organizator

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Komitet Honorowy

 • dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. – J.M. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

 • dr Ireneusz Cichy

Sekretarz konferencji:

 • dr Sara Wawrzyniak

Członkowie:

 • dr Paweł Chmura,  dr Andrzej Dudkowski,    dr Krzysztof Kałużny,  dr Jarosław Nosal,    dr  Marek Popowczak, dr Artur Struzik, drMarcin Ściślak, mgr Janina Smolińska-Mlak, mgr Marcin Korbecki, mgr Damian Pawlik, mgr Krystian Rubajczyk, mgr Kamil Świerzko

Termin i miejsce konferencji

 • Konferencja odbędzie się 23 maja 2017 roku w obiektach AWF Wrocław (Stadion Olimpijski – budynek P-4 oraz Hala Wielofunkcyjna).

Zgłoszenie uczestnictwa

Warunki  uczestnictwa i opłata konferencyjna

 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty konferencyjnej. Opłatę w wysokości 80 zł należy wpłacić do 28 kwietnia 2017 roku na konto:

  Bank Pekao S.A. o/Wrocław 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674  z DOPISKIEM „4409 - 15 lat z Eduballami”.

 • Po 28 kwietnia 2017 roku opłata konferencyjna wynosi 100 zł.
  Opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach praktycznych, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, poczęstunek w przerwie kawowej oraz obiad.

 

edubal1.jpg

 Program Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej

15 lat z Eduballami – zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia
z wykorzystaniem piłek edukacyjnych Eduball

8.30-9.45

Rejestracja uczestników (hol budynku P-4, I piętro, al. I.J. Paderewskiego 35 Stadion Olimpijski)

10.00

Uroczyste Otwarcie Konferencji (budynek P-4, sala 2/8 – aula)

Sesja plenarna – sala wykładowa 2/8, budynek P-4

Przewodniczą:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Koszczyc, dr hab. Michał Bronikowski, prof. nadzw.

10.15-10.40

Wykład 1 – prof. zw. dr hab. Tadeusz Koszczyc – AWF Wrocław

10.40-11.05

Wykład 2 – dr hab. Michał Bronikowski, prof. nadzw. – AWF Poznań

11.05-11.30

Wykład 3 – dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. – AWF Wrocław

11.30-12:00

Przerwa kawowa (wystawa Eduball)

Panel dyskusyjny – sala wykładowa 2/8, budynek P-4

Przewodniczą:

dr hab. Andrzej Rokita prof. nadzw., dr hab. Michał Bronikowski, prof. nadzw., dr Małgorzata Naskręt, mgr Małgorzata Pyra, mgr Mirosława Majkowska

Moderator:

dr Ireneusz Cichy

13.15-14.00

Obiad (hol budynku P-4)

Warsztaty praktyczne – hala Wielofunkcyjna, sala gier

Przewodniczy:

dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.

14.00-15.00

Warsztat praktyczny 1 – dr Ireneusz Cichy – AWF Wrocław

15.00-16.00

Warsztat praktyczny 2 – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

16.00-16.15

Zakończenie konferencji

edubal1.jpg

Do pobrania: