X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Nauka

2017-05-23 II Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna - 15 lat z Eduballami

Patronat honorowy

 

logo_awf.jpg

II Ogólnopolska
Konferencja Edukacyjna

23.05.2017, Wrocław

logo_isssg.jpg

15 lat z EDUballami – zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia
z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUball

logo_eduball.jpg

Szanowni Państwo

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza Państwa na konferencję poświęconą wykorzystaniu piłek edukacyjnych EDUball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  Konferencja odbędzie w dniu 23 maja 2017 roku w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Cel konferencji

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników konferencji, w pracy z dziećmi na poziomie edu- kacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w zakresie wykorzystania piłek edukacyjnych EDUball.

Adresaci konferencji

 • Zaproszenie kierujemy do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli szkół i placówek pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczycieli wychowania fizycznego, a także pracowników uczelni pedagogicznych, studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, wychowania fizycznego i fizjoterapii.

Organizator

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Komitet Naukowy

 • Przewodniczący: dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF AWF Wrocław
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz Koszczyc, AWF Wrocław
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Nowocień, AWF Warszawa
 • Prof. zw. dr hab. Wiesław Osiński, AWF Poznań
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Pawłucki, AWF Wrocław
 • Prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, DSW Wrocław
 • Prof. zw. dr hab. Krystyna Zatoń, AWF Wrocław
 • dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF, AWF Wrocław
 • dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF, AWF Poznań
 • dr hab. Wojciech Czarny, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Tomasz Frołowicz, prof. AWF, AWF Gdańsk
 • dr hab. Halina Guła‑Kubiszewska, prof. AWF, AWF Wrocław
 • dr hab. Grażyna Kosiba, prof. AWF, AWF Kraków
 • dr hab. Joanna Kruk‑Lasocka, prof. DSW, DSW Wrocław
 • dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF, AWF Wrocław
 • dr hab. Dorota Groffik, AWF Katowice
 • dr hab. Eligiusz Madejski, AWF Kraków

Komitet Honorowy

 • dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. – J.M. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej
 • Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia
 • Cezary Przybylski  – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty

Komitet Organizacyjny

 • Przewodniczący: dr Ireneusz Cichy
 • Sekretarz konferencji: dr Sara Wawrzyniak
 • Członkowie: dr Paweł Chmura,  dr Andrzej Dudkowski,    dr Krzysztof Kałużny,  dr Jarosław Nosal,    dr  Marek Popowczak, dr Artur Struzik, dr Marcin Ściślak, mgr Janina Smolińska-Mlak, mgr Marcin Korbecki, mgr Damian Pawlik, mgr Krystian Rubajczyk, mgr Kamil Świerzko, Dominik Tomczyk

Termin i miejsce konferencji

 • Konferencja odbędzie się 23 maja 2017 roku w obiektach AWF Wrocław (Stadion Olimpijski – budynek P-4 oraz Hala Wielofunkcyjna).

Zgłoszenie uczestnictwa

Warunki  uczestnictwa i opłata konferencyjna

 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty konferencyjnej. Opłatę w wysokości 80 zł należy wpłacić do 28 kwietnia 2017 roku na konto:

  Bank Pekao S.A. o/Wrocław 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674  z DOPISKIEM „4409 - 15 lat z DUballami”.
  Uwaga!
  Dla pierwszych 30 osób opłata konferencyjna wynosi 50zł. Przed dokonaniem zapłaty prosimy o kontakt mailowy

 • Po 28 kwietnia 2017 roku opłata konferencyjna wynosi 100 zł.
  Opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach praktycznych, materiały konferencyjne: przewodnik metodyczny dla nauczycieli „Gry i zabawy z Eduballami”, piłka EDUball, gadżety eduballowe, materiały multimedialne: płyta DVD z lekcjami pokazowymi, certyfikat uczestnictwa, poczęstunek w przerwie kawowej oraz obiad

 

edubal1.jpg

 Program Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej

15 lat z Eduballami – zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia
z wykorzystaniem piłek edukacyjnych Eduball

8.30-9.45

Rejestracja uczestników (hol budynku P-4, I piętro, al. I.J. Paderewskiego 35 Stadion Olimpijski)

10.00

Uroczyste Otwarcie Konferencji (budynek P-4, sala 2/8 – aula)

Sesja plenarna – sala wykładowa 2/8, budynek P-4

Przewodniczą:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Koszczyc, prof. zw. dr hab. Tadeusz Koszczyc

10.15-10.40

Wykład 1 – prof. zw. dr hab. Tadeusz Koszczyc – AWF Wrocław

10.40-11.05

Wykład 2 – dr hab. Michał Bronikowski, prof. nadzw. – AWF Poznań

11.05-11.30

Wykład 3 – dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. – AWF Wrocław

11.30-12:00

Przerwa kawowa (wystawa Eduball)

Panel dyskusyjny – sala wykładowa 2/8, budynek P-4

Przewodniczą:

dr hab. Michał Bronikowski, Robert Guzik, Mirosława Majkowska, Małgorzata Naskręt, Małgorzata Pyra, Tadeusz Rzepa, Elżbieta Szala, Marta Wieczorek

Moderator:

dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław, dr Ireneusz Cichy

13.15-14.00

Obiad (hol budynku P-4)

Warsztaty praktyczne – hala Wielofunkcyjna, sala gier

Przewodniczy:

dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw., dr Tadeusz Rzepa

14.00-15.00

Warsztat praktyczny 1 – dr Ireneusz Cichy – AWF Wrocław

15.00-16.00

Warsztat praktyczny 2 – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

16.00-16.15

Zakończenie konferencji

edubal1.jpg

Do pobrania: