X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Inne

Informacje dla emerytów

Informacja o terminach i godzinach pracy Kasy Uczelni

  • Kasa czynna w każdy drugi dzień tygodnia w godzinach 9-13.00

Informacje

Informacja
dotycząca wysokości dofinansowania wypoczynku świątecznego
 emerytom i rencistom AWF z ZFŚS i  w roku 2017

    Dział Spraw Pracowniczych i Płac Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu informuje, że w roku 2017 organizowana jest pomoc dla emerytów i rencistów AWF  z ZFŚS  uczelni w formie:
„dofinansowania świadczenia świątecznego” i „wypoczynku letniego” zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  (Dz.U.Nr  43,poz.163/1994r.  z późn. zm.) osoba ubiegająca się o przyznanie dofinansowania   z ZFŚS  winna złożyć: wniosek o przyznanie świadczenia i oświadczenie o przychodach     w roku 2015
Wniosku i oświadczenia o dochodach nie muszą  składać emeryci i renciści AWF, którzy składali wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego w roku 2017.
Wnioski prosimy składać w terminie do 02.12.2017 r. na al. I.J Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 16) lub przesłać na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (z dopiskiem Dział Spraw Pracowniczych i Płac), bliższe informacje pod tel. 71 347-32-26, email  ewa.bolczak@awf.wroc.pl

Świadczenie będzie przelane na konto emeryta, rencisty AWF lub odebrane osobiście albo  przez upoważnioną osobę na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta w Kasie Głównej AWF al. I.J. Paderewskiego 35  w  dniach 12-14.12.2017r.      w  godz. od 12.00 -14.00.

 

Materiały do pobrania


Informacja dotycząca wysokości dofinansowania wypoczynku letniegoz ZFŚS w roku 2016


Kryta Pływalnia - karnety z ZFŚS


Informacja dotycząca wysokości dofinansowania wypoczynku świątecznego emerytom i rencistom AWF z ZFŚS i  w roku 2016

Dział Spraw Pracowniczych i Płac Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu informuje, że w roku 2016 organizowana jest pomoc dla emerytów i rencistów AWF z ZFŚS  uczelni w formie: „dofinansowania świadczenia świątecznego” i „wypoczynku letniego” zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  (Dz.U.Nr  43,poz.163/1994r.  z późn. zm.) osoba ubiegająca się o przyznanie dofinansowania   z ZFŚS  winna złożyć: wniosek o przyznanie świadczenia i oświadczenie o przychodach     w roku 2015
Wszelkie informacje są zamieszczone na stronie www.awf.wroc.pl  w zakładce „Inne” , „Informacje dla emerytów”.

Wniosku i oświadczenia o dochodach nie muszą  składać emeryci i renciści AWF, którzy składali wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego w roku 2016.

Wnioski prosimy składać w terminie do 02.12.2016r. na al. I.J Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 16)
lub przesłać na adres:

 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35
(z dopiskiem Dział Spraw Pracowniczych i Płac
),
bliższe informacje pod tel. 71 347-32-26, email  danuta.pisula@awf.wroc.pl

Świadczenie będzie przelane na konto emeryta, rencisty AWF lub odebrane osobiście albo  przez upoważnioną osobę na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta w Kasie Głównej AWF al. I.J. Paderewskiego 35   w  dniach 8-9.12.2016r. w  godz. od 10.00 -14.00.

Kierownik Działu
Spraw Pracowniczych i Płac
mgr Maria Zielińska