X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Inne

Informacje dla emerytów

Informacje

Materiały do pobrania


Pismo okólne z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany terminów urzędowania kasy głównej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu


Informacja dotycząca wysokości dofinansowania wypoczynku letniegoz ZFŚS w roku 2016


Kryta Pływalnia - karnety z ZFŚS


Informacja

Dział Spraw Pracowniczych i Płac informuje, że w ramach obchodów 70-lecia naszej Uczelni, JM Rektor w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi NSZZ „Solidarność” przyznał świadczenie socjalne (w wys. 50 ,-zł na osobę w ilości 300 szt.) w formie zaproszenia dla pracowników , emerytów i rencistów uczelni na Biesiadę Awuefiaków z „Kaliną”, który  odbędzie się 21 października 2016r. o godz. 17.00 na  Tarasie Pawilonu P-5 (Kompleks Pól Marsowych).

Zaproszenie jest nieodpłatne i wydawane będzie  zainteresowanym osobom według kolejności zgłoszeń od  03.10 -  do 14.10.2016 r  w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac.  

Kierownik
Działu Spraw Pracowniczych i Płac
mgr Maria Zielińska


Informacja dotycząca wysokości dofinansowania wypoczynku świątecznego emerytom i rencistom AWF z ZFŚS i  w roku 2016

Dział Spraw Pracowniczych i Płac Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu informuje, że w roku 2016 organizowana jest pomoc dla emerytów i rencistów AWF z ZFŚS  uczelni w formie: „dofinansowania świadczenia świątecznego” i „wypoczynku letniego” zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  (Dz.U.Nr  43,poz.163/1994r.  z późn. zm.) osoba ubiegająca się o przyznanie dofinansowania   z ZFŚS  winna złożyć: wniosek o przyznanie świadczenia i oświadczenie o przychodach     w roku 2015
Wszelkie informacje są zamieszczone na stronie www.awf.wroc.pl  w zakładce „Inne” , „Informacje dla emerytów”.

Wniosku i oświadczenia o dochodach nie muszą  składać emeryci i renciści AWF, którzy składali wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego w roku 2016.

Wnioski prosimy składać w terminie do 02.12.2016r. na al. I.J Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 16)
lub przesłać na adres:

 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35
(z dopiskiem Dział Spraw Pracowniczych i Płac
),
bliższe informacje pod tel. 71 347-32-26, email  danuta.pisula@awf.wroc.pl

Świadczenie będzie przelane na konto emeryta, rencisty AWF lub odebrane osobiście albo  przez upoważnioną osobę na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta w Kasie Głównej AWF al. I.J. Paderewskiego 35   w  dniach 8-9.12.2016r. w  godz. od 10.00 -14.00.

Kierownik Działu
Spraw Pracowniczych i Płac
mgr Maria Zielińska