X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Inne

Informacje dla emerytów

Informacja o terminach i godzinach pracy Kasy Uczelni

  • Kasa czynna w każdy drugi dzień tygodnia w godzinach 9-13.00
    Uwaga:
    W dniach 24.12.2018 oraz 31.12.2018 r., kasa będzie nieczynna


 

 

Informacja
dotycząca wysokości dofinansowania wypoczynku świątecznego
 emerytom i rencistom AWF z ZFŚS i  w roku 2018

     Dział Spraw Pracowniczych i Płac Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu informuje, że w roku 2018 organizowana jest pomoc dla emerytów i rencistów AWF z ZFŚS  uczelni w formie:
„dofinansowania świadczenia świątecznego” i „wypoczynku letniego” .
Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  (Dz.U.Nr  43,poz.163/1994r.  z późn. zm.) osoba ubiegająca się o przyznanie dofinansowania   z ZFŚS  winna złożyć: wniosek o przyznanie świadczenia i oświadczenie o przychodach w roku 2018

Wszelkie informacje są zamieszczone na stronie WWW.awf.wroc.pl  w zakładce „Inne” , „Informacje dla emerytów”.

Wniosku i oświadczenia o dochodach nie muszą  składać emeryci i renciści AWF, którzy składali wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego w roku 2018.

Wnioski prosimy składać w terminie do 05.12.2018 r. na al. I.J Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 16) lub przesłać na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (z dopiskiem Dział Spraw Pracowniczych i Płac), bliższe informacje pod tel. 71 347-32-26, email  ewa.bolczak@awf.wroc.pl

 

Świadczenie będzie przelane na konto emeryta, rencisty AWF lub odebrane osobiście albo  przez upoważnioną osobę na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta  w Kasie Głównej AWF al. I.J. Paderewskiego 35   w  dniach 11-12.12.2018r. w  godz. od 09.00 -12.00.

Dofinansowanie wypoczynku świteczno-zimowego Emeryci 2018


 

 

 

Informacje   - OLEJNICA   2018

          Dział Spraw Pracowniczych i Płac uprzejmie przypomina, że  zgodnie z  „Zasadami korzystania z domków socjalnych przez pracowników, emerytów i rencistów w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym w Olejnicy” wnioski o rezerwację domku należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac od dnia 01 lutego do 15 marca bieżącego roku.
tel. kontaktowy  Ewa Bolczak 71 3473226 

 Z poważaniem
 Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac
 mgr Maria Zielińska


 Informacje  - Kryta Pływalnia   sezon letni 2018


Informacje

Informacja
dotycząca wysokości dofinansowania wypoczynku letniego
 emerytom i rencistom AWF z ZFŚS i  w roku 2018

    Dział Spraw Pracowniczych i Płac Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu informuje, że w roku 2018 organizowana jest pomoc dla emerytów i rencistów AWF  z ZFŚS  uczelni w formie:
„dofinansowania świadczenia świątecznego” i „wypoczynku letniego” zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  (Dz.U.Nr  43,poz.163/1994r.  z późn. zm.) osoba ubiegająca się o przyznanie dofinansowania   z ZFŚS  winna złożyć: wniosek o przyznanie świadczenia i oświadczenie o przychodach w roku 2017
Wnioski prosimy składać na al. I.J Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 16) lub przesłać na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (z dopiskiem Dział Spraw Pracowniczych i Płac), bliższe informacje pod tel. 71 347-32-26, email  ewa.bolczak@awf.wroc.pl

Świadczenie będzie przelane na konto emeryta, rencisty AWF lub odebrane osobiście albo  przez upoważnioną osobę na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta w Kasie Głównej AWF al. I.J. Paderewskiego 35  

Materiały do pobrania


 

Tabela wysokości dofinansowania do wypoczynku - emeryci i renciści 2018