X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Inne

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa - informacje o kierunku studiów


Sejm i Senat RP „bez barier”

W dniach 10 i 11 maja studenci II roku Terapii Zajęciowej pod opieką dr Dominiki Zawadzkiej zostali zaproszeni przez Pana Posła Sławomira Piechotę do Sejmu RP. Zaproszenie było konsekwencją współpracy pomiędzy Wydziałem Fizjoterapii, a Panem Posłem przy organizowaniu konferencji Forum Integracyjne. Celem wizyty było udokumentowanie dostosowania Sejmu i Senatu RP dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także promocja Kierunku Terapii Zajęciowej. Bariery zostały „przełamane”.

Dwa dni, 2 godziny w chmurach, łącznie 9 godzin snu, 9 godzin rozmów...

Tak czasowo można by zrelacjonować pobyt w Warszawie studentów II roku Kierunku Terapii Zajęciowej: Adrianny Kaszubowskiej, Anny Szwedy oraz Wojciecha Włodarczyka i dr Dominiki Zawadzkiej. Podczas wizyty zostały zaplanowane spotkania z Panem Senatorem Jarosławem Dudą - przewodniczącym senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Panem Senatorem Janem Filipem Libickim – przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych a także z Panem Piotrem Pawłowskim - działaczem społecznym, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, których celem jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością. Reprezentanci naszej Alma Mater spotkali się również z Panami Posłami Rajmundem Millerem (zaangażowany w prace nad ustawą regulującą zawód fizjoterapeuty) oraz  Panem posłem Grzegorzem Raniewiczem.

Informacje o tym, jak Sejm jak i Senat RP są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością będzie można poczytać w najnowszym wydaniu "Życia Akademickiego".

  


 Wizyty studyjne

Wizyty studyjne studentów II roku Terapii Zajęciowej w Zakładach Karnych we Wrocławiu oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce


Wspólna Inicjatywa Architektoniczna (WIA)

Wspólna Inicjatywa Architektoniczna (WIA) to projekt, którego celem jest niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnościami w usuwaniu barier architektonicznych.
Współpraca międzyuczelniana jest możliwa... pokazali to studenci Terapii Zajęciowej, którzy wraz ze studentami Wydziału Architektury PWr przez 2 miesiące pracowali nad projektami i kosztorysami adaptacji mieszkań dla pięciu osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

PROJEKT WIA zakłada pracę partnerską następujących podmiotów:

  1. Osób z niepełnosprawnością potrzebujących pomocy w likwidacji barier (architektonicznych; komunikacyjnych czy technicznych); do tegorocznej edycji WIA zostało zakwalifikowanych 6 osób z różnymi dysfunkcjami (Stwardnienie rozsiane; Mózgowe porażenie dziecięce; tetraplegia, osoba niewidoma)
  2. MOPS - dział ds. likwidacji barier (uczestnicy projektu mieli szkolenie z pracownikiem MOPS w sprawie składania wniosku na likwidację różnych barier-architektonicznych; komunikacyjnych; technicznej). I PFRON, bo to z tego funduszu są pieniądze na ten projekt.
  3. Wydział Architektury; Studenckie Koło Naukowe z tego Wydziału (Koło o nazwie "Popularyzacja architektury")
  4. Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych (p.Prezes Teresa Marek)
  5. My AWF jako Katedra Terapii Zajęciowej i studenci będący w Studenckim Kole Naukowym "Terapia zajęciowa i rehabilitacja środowiskowa". Studenci dostali CERTYFIKATY ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE.

Te podmioty współpracowały ze sobą od marca 2017roku do czerwca 2017 roku.Celem projektu było ZŁOŻENIE DO MOPSU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER. DO WNIOSKU DOŁĄCZANY JEST PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, NAD KTÓRYM PRACOWALI STUDENCI OBU WYDZIAŁÓW. Projekt ma bardzo wymierne korzyści utylitarne, ponieważ osoby z niepełnosprawnościami dostawali za darmo konkrety projekt i pomoc w napisaniu i złożeniu wniosku o likwidację barier.

NASI STUDENCI Z TERAPII ZAJĘCIOWEJ DIAGNOZOWALI KWESTIONARIUSZEM COPM POTRZEBY Z OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ i SUGEROWALI KIERUNEK ZMIAN.

Efektem końcowym jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami w uzyskaniu środków z PFRON-u na likwidację barier.


Przewietrz się na Olimpijskim

Galeria

Dnia 27.05.2017 roku na Polach Marsowych AWF odbył się Festyn Rodzinny „Przewietrz się na olimpijskim”. W jednym z namiotów na terenie Festynu powstał dział informacyjny, gdzie każdy z uczestników mógł dowiedzieć się o wymogach przyjęcia na uczelnię, oraz na sam kierunek Terapii Zajęciowej, oraz wielu innych informacji dotyczących studiów. Pierwszy rok TZ podjął się przygotowania i przeprowadzenia dwóch spośród piętnastu konkurencji wieloboju rekreacyjnego, którego motywem przewodnim był Dziki Zachód. Przygotowania zajęły niecałe dwa miesiące, a efektem końcowym były konkurencje: „Polowanie na bandytów”, oraz „Łapanie mustangów z dzikiej doliny”. W pierwszej z nich czworo z nas wcieliło się w rolę „groźnych” bandytów, których rozpoznanie i schwytanie stanowiło cel konkurencji. Jako podpowiedź przygotowaliśmy uczestnikom festynu plakaty z wizerunkami owych wyjętych spod prawa przestępców. Druga konkurencja polegała na zarzucaniu lassa na głowy kartonowych mustangów, które pasły się grzecznie na drewnianych lub plastikowych słupkach. Uczestnicy festynu (a zebrało się ich ponad tysiąc) pozytywnie odebrali przedstawione przez nas pomysły i chętnie dołączyli do zabawy.

Student Ir TZ Arkadiusz Gnabasik


Terapia Zajęciowa podczas wizyty studyjnej firmie Vermeiren w Trzebnicy

Galeria

24.05.17r studenci II roku Terapii Zajęciowej: Karolina Kastelik, Adrianna Kaszubowska i Wojciech Włodarczyk pojechali do Trzebnicy, aby jako przyszli terapeuci zajęciowi mogli poznać firmę Vermeiren oraz zobaczyć jak wygląda produkcja sprzętów dla osób z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej...

Student II r TZ Wojciech Włodarczyk


Dzień Dziecka

Galeria

Dnia 24.05.2017 roku kierunek Terapii Zajęciowej zorganizował Dzień Dziecka pod hasłem Dzień Sportu dla Fundacji HANDICAP. 41 zawodników zjawiło się, by podjąć rywalizację. Całej akcji przewodził motyw „zwierzogrodu”. Niezwykle miłe wrażenie na zawodnikach zrobił widok studentów przebranych za najróżniejsze zwierzęta.
Na wstępie wszyscy podzieleni na małe grupy (od 3 osób do 6), których było łącznie 10. Każdej z nich został przydzielony student-opiekun, którego zadaniem było pilnowanie podopiecznych podczas przejścia z jednej do drugiej konkurencji, czekania na konkurencję, czy samego udziału. Umilić czekanie miał kącik zabaw i tańca, prowadzony przez dwie studenki-animatorki. Tam też grała muzyka i uczestnicy mogli integrować się przez różnego rodzaju aktywności w ruchu i tańce, gdy czekali na kolejną konkurencję, bądź po prostu potrzebowali chwili odpoczynku od rywalizacji.
Czytaj więcej...


Sprawozdanie- VIII integracyjny turniej w Soft Boule

Galeria
Fot. A. Narolska

Po raz pierwszy studenci I roku Terapii Zajęciowej pod opieką dr Beaty Skolimowskiej i dr Dominiki Zawadzkiej mieli okazję wyjść poza mury uczelni i spotkać się z potencjalnymi klientami. I tak o to dnia 17.02.2017r.odbył się VIII Integracyjny turniej „Soft Boule” organizowany przez stowarzyszenie Kolory Nadziei oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Uczestnikami turnieju były głównie osoby starsze lub osoby z niepełnosprawnością, naszą rolą jako wolontariuszy była pomoc zawodnikom i organizatorom w płynnym i bezpiecznym przeprowadzeniu turnieju. Sam sport jest wyjątkowy przez swoją prostotę, nie potrzeba wiele, tylko bule i kawałek miejsca i dosłownie każdy może spróbować swoich sił z bulą w ręku. O godzinie 10:00 odbyło się oficjalne otwarcie poprowadzone przez Małgorzatę Grabarek Panią Prezes stowarzyszenia Kolory Nadziei. Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach. Pierwsza drużyny domów społecznych, w którym wystąpiły 4 domy z centrum usług socjalnych we Wrocławiu. W drugiej kategorii udział brały Uniwersytety trzeciego wieku Uniwersytetu Ekonomicznego i AWF-u, oraz KS Jedlina Zdrój i KS Wałbrzych. Następnie dwie najlepsze drużyny z każdej drużyny rywalizowały ze sobą w rundzie finałowej o nagrodę główną.

Celem naszego wyjścia był kontakt z uczestnikami turnieju, wielu z nas podkreślało, że jest to dla nas ważne, aby od samego początku łamać bariery i nawiązywać kontakt z potencjalnymi klientami. Podczas rozgrywanych spotkań studenci między innymi liczyli punkty, zbierali bule, pomagali zawodnikom na wózkach czy z chodzikami się przemieszczać .Organizatorzy podkreślali, że jednym z celów jest integracja mieszkańców DPSów ze środowiskiem zewnętrznym, dlatego też podczas turnieju, a także w przerwach , odbyliśmy mnóstwo rozmów z uczestnikami turnieju. Była to okazja do poznania realiów, w których mieszkańcy domów społecznych muszą żyć, o tym czym mogą się zajmować i o tym co chcieliby robić. Wiele dowiedzieliśmy się również o samym sporcie, z którym wiele z nas spotkało się po raz pierwszy, a tkwi w nim niesamowity potencjał zajęciowy i sprawia niesamowitą radość. Warto wspomnieć, że uczestnicy z zaciekawieniem pytali o nasz przyszły zawód, mimo tego, że często mają kontakt z terapeutami zajęciowymi wciąż mieli do nas wiele pytań. Jak widać podczas tego rodzaju spotkań zyskać mogą obie strony. Dla nas jest to niezwykle ważna lekcja, której nie zastąpią żadne zajęcia na uczelni, jest to również okazja do promowania naszego zawodu, który jest potrzebny i może pomóc wielu ludziom, a sporą grupą docelową są właśnie osoby starsze. Jednak nie to było najważniejsze, ponieważ bezcenne były uśmiechy uczestników, którzy mogli rywalizować na hali, a także miło spędzić czas.

Serdecznie dziękujmy organizatorom za to że pozwolili nam być częścią tego szlachetnego przedsięwzięcia, była to dla nas bezcenna lekcja, która uświadomiła nam jeszcze bardziej jak nie wiele potrzeba aby nieść szczęście innym.

Studenci I roku Terapii Zajęciowej


Zbiórka darów dla dzieci i młodzieży, zorganizowana przez studentów II roku Terapii Zajęciowej

dary.jpgStudenci II roku Kierunku Terapii Zajęciowej zorganizowali zbiórkę darów dla XII Oddziału Psychiatrycznego Dzieci i Młodzieży z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. J. Gromkowskiego. Pomysł powstał podczas cotygodniowych zajęć dydaktycznych na przedmiocie „Terapia zajęciowa dzieci – zaburzenia neurorozwoju i biomechaniki”. Studenci postanowili wnieść w szpitalną codzienność trochę radości i z poparciem Pani Dziekan Prof. Anny Skrzek rozpowszechnili akcję we wszystkich sekretariatach Wydziału Fizjoterapii. Zbiórka darów przerosła najśmielsze oczekiwania. Ofiarowane rzeczy (książki; gry planszowe; pluszaki; karimaty; kosmetyki) wsparły konstruktywną aktywność tych dzieci, czyli miały aspekt terapeutyczny. Prezenty stały się motywatorem do podejmowania aktywności i samorozwoju dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji.

Wszystkim darczyńcom, którzy dołożyli „przysłowiową cegiełkę” do powyższej zbiórki, dziękujemy za gesty dobroci, za wsparcie inicjatywy oraz za zaangażowanie w powyższej zbiórce!

Studenci II roku Terapii Zajęciowej

01_zbiorka.jpg 02_zbiorka.jpg 03_zbiorka.jpg 04_zbiorka.jpg 05_zbiorka.jpg 06_zbiorka.jpg

07_zbiorka.jpg 08_zbiorka.jpg 09_zbiorka.jpg


Program Erasmus

Udział studentów Terapii Zajęciowej w programie Erasmus w latach 2012-2015 (cztery tury). Intensywny program dotyczył psychiatrii środowiskowej (Intensive Program – Comunity Based Mental Health) i odbywał się w Nijmegen (Holandia). W programie uczestniczyli studenci i pracownicy z następujących krajów: Belgia, Holandia, Finlandia, Łotwa, Rumunia, Portugalia i Polska.
Studenci od opieką dr Miłosza Kuśnierza i dr Rafała Bugaja pracowali w międzynarodowych zespołach multidyscyplinarnych – finalnym zadaniem był krytyczno-refleksyjny film dotyczący psychiatrii środowiskowej.

01_erasmus.jpg 02_erasmus.jpg 03_erasmus.jpg


Terapia Zajęciowa Osób Wykluczonych Społecznie i Zagrożonych Wykluczeniem

W ramach zajęć terenowych z przedmiotu Terapia Zajęciowa Osób Wykluczonych Społecznie i Zagrożonych Wykluczeniem studenci III roku wizytują placówki o charakterze wychowawczym i resocjalizacyjnym na terenie Wrocławia i okolic: Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu, Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu, Zakład Poprawczy w Sadowicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dziewcząt w Sobótce.
Studenci zapoznają się z procesem resocjalizacji, w tym z metodyką zajęć terapeutycznych prowadzonych w formie terapii zajęciowej osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem.  Poznają specyfikę pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz z deficytami w sferze emocjonalnej, poznawczej, psychoruchowej. Studenci zapoznają się z efektami prowadzonych terapii , porównują w praktyce opracowane przez siebie programy zajęć z programami oferowanymi dla beneficjentów przez placówki.
Jedną z form zaliczenia jest opracowanie indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych z elementami terapii zajęciowej.
W semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017 zostanie rozszerzona współpraca z wymienionymi placówkami. Polegać ona będzie na wdrożeniu programów z elementami terapii zajęciowej opracowanych przez Studentów, pod opieką merytoryczną prowadzącego przedmiot, do działalności resocjalizacyjnej i terapeutycznej prowadzonej w jednostkach.

mgr Łukasz Baczmański
kpt. S.W. w st. spocz.

sadowice_pa__ac_zaklad_poprawczy_ministerstwa_sprawiedliwosci_fotopolska_eu.jpg 215869.jpg 5674361264ec0_o.jpg

imgp0677_e1361720319865.jpg images.jpg img_0042.jpg


Stowarzyszenie Kamienna Tęcza

Cykl spotkań w ramach projektu Taniec nasza pasją, który został wsparty przez Fundację PZU.
Choreoterapia realizowana innowacyjnymi metodami przez Panią Agnieszkę Zygmont w sposób efektywny przyczynia się do rozwiązywania problemów beneficjentów. Ćwiczenia fizyczne powodują rozrost hipokampu - rejonu mózgu odpowiedzialnego za zapamiętywanie. Regularne zajęcia z tańca, ćwiczeń rozciągających oraz relaksacji stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji. Dzięki takim zajęciom mogą realizować swoje pasje i potrzeby. Tego typu zajęcia są również formą rehabilitacji społecznej, która zapewnia im usprawnienie funkcjonowania w różnych środowiskach, albowiem przygotowany układ taneczny prezentowany był szerszej publiczności z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie Ostoja, Stowarzyszenie Curatus

Projekt prowadzony był przez Ośrodek Działań Twórczych Światowid, a kierowany do młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością umysłową oraz z zaburzeniami psychicznymi. Proponowane w ramach projektu zajęcia, spotkania, warsztaty i wycieczki miały za zadanie wyciągniecie uczestników z izolacji, naukę współżycia z otoczeniem poprzez swoistego rodzaju wędrowanie "z" i "poprzez" sztukę. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

         01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg

05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg


Światowy Dzień Autyzmu

W dniu 29/11/2013r obchodzony był Światowy Dzień Autyzmu. Z tej okazji w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu przy ul. Głogowskiej odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele placówek, w których uczą osoby dotknięte autyzmem, oraz przedstawiciele władz miasta. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele AWF'u, kierunku Terapia Zajęciowa, oraz pani dr Dominika Zawadzka.
Na spotkaniu został przedstawiony spektakl teatralny pod tytułem „Jajuńciek” przygotowany na podstawie bajki Pawła Pawlaka i bajek Danuty Wawiłow. Aktorami w sztuce byli uczniowie szkoły. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie tego spektaklu była pani Sylwia Białek.
Uczestnicy święta mogli również obejrzeć taniec nowoczesny przygotowany przez grupę „Rigodon”,  (nazwa oznacza starodawny taniec francuski), którego opiekunem jest pani Joanna Klekowska Tancerzami w tej grupie są uczniowie i pracownicy szkoły (taniec parowany: dziecko-dorosły).
W ramach Światowego Dnia Autyzmu w szkole został również przeprowadzony konkurs plastyczny „Twarze i maski”. Uroczystość rozdania nagród odbyła się po spektaklu muzycznym i tanecznym.

 "Powiedz mi a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól wziąć udział a zrozumiem”
Chińskie przysłowie

1_dzien_autyzmu.jpg 2_dzien_autyzmu.jpg 3_dzien_autyzmu.jpg 4_dzien_autyzmu.jpg

5_dzien_autyzmu.jpg 6_dzien_autyzmu.jpg 7_dzien_autyzmu.jpg 8_dzien_autyzmu.jpg


VII Dolnośląski Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych

W dniu 27/11/2013r. W Trzebnicy odbył się VII Dolnośląski Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych. Uczestnicy ze szkół specjalnych w województwie dolnośląskim brali udział w konkurencjach, które wymagały od nich dużo poświęconego czasu i wysiłku, a efekt ich ciężkiej pracy był zdumiewający.
Organizatorami przedsięwzięcia były Dolnośląskie Olimpiady Specjalne, a wolontariuszami uczniowie Gimnazjum w Trzebnicy, a cała impreza miała miejsce w sali sportowej w Trzebnickim Liceum Ogólnokształcącym.
Studenci AWF'u, kierunku Terapia Zajęciowa mieli możliwość obserwować całe wydarzenie oraz wspierać ekipę z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu w przygotowaniu do konkurencji oraz w podróży szynobusem na trasie Wrocław-Trzebnica.

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.”

Jest to motto, a za razem słowa przysięgi, które towarzyszy każdej Olimpiadzie Specjalnej i ma ono ogromne znaczenie dla uczestników.

Liczba zawodników: 90
Liczba trenerów: 28
Liczba wolontariuszy: 42

1_trzebnica.jpg 3_trzebnica.jpg 2_trzebnica.jpg 4_trzebnica.jpg


Olimpiada specjalna w Dobroszycach

W dniu 10. X. 2013r. odbył się VII Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych  w Dobroszycach pod Wrocławiem. Uczestnicy z całego Dolnego Śląska rywalizowali w konkurencjach sportowych, podczas imprezy dominowało  motto Olimpiad Specjalnych

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.”

Liczba zawodników: 130, liczba trenerów: 60, liczba wolontariuszy: 60.

Głównym Organizatorem Imprezy była pani Sekretarz Olimpiad Specjalnych Polska- Dolnośląskie mgr Ilona Trzciańska – Senger. 

W organizacji Olimpiady specjalnej brali udział studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kierunku Terapii Zajęciowej oraz kierunku Wychowanie Fizyczne. Studenci – jako wolontariusze - pełnili funkcje opiekunów grup, trenerów,  jak i sędziów sportowych.

W czasie Olimpiady Specjalnej opiekunami studentów były:  dr Dominika Zawadzka, dr Marta Wieczorek oraz dr Beata Skolimowska.

Niezapomniane emocje, szczęście i radość uczestników, profesjonalna postawa sportowca, przyjacielska atmosfera,  czynią, że Olimpiady Specjalne uczą nie tylko pewności siebie, poczucia własnej wartości, ale również zwiększają świadomość społeczną o osobach z niepełnosprawnością intelektualną i ich funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Do zobaczenia za rok!

01.jpg

Więcej zdjęć - galeria 


Festyn studentów kierunku Terapii Zajęciowej z okazji Dnia Dziecka

W dniu 3 czerwca 2013r. studenci nowego Kierunku na Akademii Wychowania Fizycznego: Kierunku Terapia Zajęciowa na Wydziale Fizjoterapii, zorganizowali Festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze Szkoły „Handicap” we Wrocławiu. W organizacji pomagali studenci z Wychowania Fizycznego Specjalnego z Wydziału Wychowania Fizycznego.

W wydarzeniu tym brało udział niemal 40-ścioro dzieci, które przemierzało stacje sportowe i artystyczne na sali gimnastycznej przy ul. Witelona 25a. Studenci przygotowywali się skrupulatnie do tego wydarzenia; podzielili role - był wodzirej - wróżka, byli "disc jockeye" reporter robiący film i zdjęcia oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych stacji. Z własnej inicjatywy sami studenci przygotowali pisma do sponsorów (zaakceptowane przez Uczelnię) od których pozyskali różne materiały (np. piśmiennicze, czy nagrody) potrzebne do organizacji tego Festynu.

Wszyscy w tym dniu wychodzili jako zwycięzcy z nagrodami i niezapomnianymi wrażeniami. Pani Prezes, Dyrektor Szkoły „Handicap” oraz nauczyciele byli pełni uznania dla inicjatywy studentów oraz wyrazili chęci na cykliczność organizowania takiej Imprezy z okazji Dnia Dziecka, ponieważ jest to doskonała forma terapii zajęciowej dla Ich podopiecznych!!!

Wśród obecnych gości byli: Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Bożena Ostrowska prof. AWF, Prodziekan ds. Nauczania dr Agnieszka Pisula-Lewandowska, dr Dominika Zawadzka, dr Marta Wieczorek, dr Rafał Bugaj, dr Rafał Jerzy Piechura.

Ze względu na ochronę wizerunku dzieci, w materiale zostało umieszczone tylko zdjęcia prezentujące studentów podczas przygotowań Festynu.

zdjecie1.jpg zdjecie2.jpg zdj__cie3.jpg

zdjecie5.jpg zdjecie4.jpg