X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Inne

Kosmetologia

nagl_01.jpg

nagl_01a.jpg 

nagl_03.jpg

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest:

- dokonanie przez kandydata rejestracji   w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) na stronie internetowej  www.awf.wroc.pl 

nagl_04.jpg

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

TERMIN: od 1 czerwca do 1 lipca 2015 do godz. 12

   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów- dokonują jednej rejestracji internetowej,
w której deklarują kierunki i formy studiów jednocześnie określając kolejność swoich wyborów (od 1…)

 

Po otrzymaniu świadectwa maturalnego kandydaci wpisują do systemu IRKa wynik egzaminu maturalnego
(zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji – Informator  na studia w roku 2015/16 zamieszczony na stronie Uczelni, w zakładce Rekrutacja)

 

Uwaga:  dokonanie przez kandydata błędnego wpisu ocen (niezgodnego z wynikiem na świadectwie maturalnym) może skutkować przesunięciem  na liście rankingowej.


PUNKTACJA: kandydat może otrzymać maksymalnie za przedmiot  maturalny (spośród biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki)* , (biologii, języka angielskiego, WOS, matematyki)** zdany na poziomie :

 • rozszerzonym -150 pkt
 • podstawowym-100 pkt

Sposób obliczania punktów:

 • poziom rozszerzony 1%=1,5 pkt
 • Poziom podstawowy 1%=1,0 pkt

Dodatkowe punkty preferencyjne:

 • 10 pkt -  międzynarodowa matura IB)
 • 100 pkt - laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych
 • 2 pkt -  za każdy udokumentowany rok pracy (nie więcej niż 10 pkt)

*dotyczy Fizjoterapii, Kosmetologii
** dotyczy Terapii Zajęciowej

Kandydaci z tzw. „starą maturą”

za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według:
 • ocena bardzo dobra (5)  150 pkt
 • ocena dobra plus (4+)  120 pkt
 • ocena dobra (4)    90 pkt
 • ocena dostateczna plus (3+)    60 pkt
 • ocena dostateczna (3)    30 pkt

Terminy:

 • Ogłoszenie list rankingowych na podstawie deklaracji kandydatów: do 3 lipca 2015
 • Składanie lub przesyłanie dokumentów w terminie od: 6 do 13 lipca 2015 r.w godz. 10.00-14.00
 • Ogłoszenie list  osób przyjętych (po weryfikacji na Iº studiów): Do dnia 17 lipca 2015

nagl_02.jpg

00.jpg 01.jpg 02.jpg

03.jpg 04.jpg 05.jpg

06.jpg 07.jpg 08.jpg

08.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg