X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wspiera mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej realizowane na zasadach programu Erasmus+. 

          

Warunki dotyczce zasad finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów w 2017/18

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych w 2017/18

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia i praktyki w roku 2017/18


Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
3015 PLN
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
2799 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
2369 PLN

 

Tabela B - Wyjazdy studentów niepełnosprawnych w roku 2017/18


Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN
studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN
praktyka
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
2153 PLN

2584 PLN
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
1938 PLN

2369 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
1507 PLN

1638 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej
W zależności od potrzeb niepełnosprawnego wynikających z wniosku złożonego do FRSE.
FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

 

UWAGA! Student może zrealizować tylko 1 wyjazd (praktyki i studia łącznie) z dofinansowaniem z Programu POWER w Edycji 2 Programu (lata 2016/17-2018/19).