X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Stypendium

Stypendium Programu Erasmus jest dofinansowaniem CZĘŚCI kosztów związanych z pobytem za granicą, takich jak zakwaterowanie, utrzymanie, podróż. Kwota stypendium jest uzależniona od kosztów utrzymania w danym kraju, jest ustalana corocznie i zależy od środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejska.

Wysokość stypendium w roku akademickim 2017/18

  GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III
Kraj Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
Kwota miesięcznego stypendium [EUR] 500 450 350

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (posiadający prawo do otrzymywania tzw. dodatku socjalnego), zakwalifikowani na wyjazd w ramach Erasmus+ są finansowani z budżetu programu PO WER.